Preken Online

Het archief voor liturgie en homilie op het internet

Geboorte van Johannes de Doper B - 2018

Hebt ge uw huiswerk al gemaakt?

Jezus gaat aan geen enkele nood voorbij (Mc. 5,21–43)

Wat zal er worden van dit kind? (Lc. 1,66)

11e zondag door het jaar B - 2018