Derde zondag door het jaar (B) - Jona 3,1-5.10

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 134 niet laden
Nadat de profeet Jona al eens gevlucht was
voor de opdracht die God hem had gegeven,
en hij uiteindelijk toch terecht kwam
op de plaats waar God hem had naartoe gestuurd,
werd opnieuw, het woord van de Heer, tot hem gericht:
"Ga op weg naar Ninivé, de grote stad,
en verkondig daar de boodschap
die ik u zal meegeven."
En Jona begaf zich op weg naar Ninivé
zoals de Heer hem had bevolen.
Ninivé, nu, was een geweldig grote stad,
drie volle dagen, had men nodig, om er doorheen te trekken.

En Jona begon de stad te verkennen.
Een dag lang trok hij door de stad en hij riep in alle straten:
"Als jullie je niet bekeren zal over veertig dagen Ninivé vergaan!"

De mensen van Ninivé namen de boodschap ernstig op
en kondigden een grote vasten af.
Van groot tot klein deed iedereen boete.
En God, die zag wat ze deden,
en hoe ze zich afkeerden van hun slecht gedrag,
kreeg spijt dat hij hen met de ondergang had bedreigt.

En Hij voerde zijn bedreiging niet uit.