17e zondag jaar A: 1Kon. 3,5.7-12

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 134 niet laden
Ooit verscheen de Heer in een droom aan Salomo en zei:
" Wat wilt ge dat Ik u geef?"
Salomo antwoordde:
"Heer mijn God,
alhoewel ik nog jong ben
en vaak niet weet wat ik moet doen,
of best niet doe,
toch hebt Gij mij laten zalven tot koning.
Daardoor draag ik grote verantwoordelijkheid
over heel uw talrijk volk.

Ik vraag U:
geef mij, uw dienaar, een ontvankelijke geest,
zodat ik rechtvaardig kan oordelen,
en het onderscheid ken
tussen wat goed is en het kwade.
Hoe zal ik anders deze immense taak
tot een goed einde kunnen brengen?"

Deze vraag van Salomo viel in goede aarde
en God sprak tot hem:

"Omdat ge juist om wijsheid hebt gevraagd,
en niet om lang te leven,
of om een luxueus bestaan.
En evenmin om de vernietiging van uw vijanden,
daarom ga ik op uw vraag in.
Ik zal je wijsheid en inzicht schenken,
zoveel als vóór u
nooit iemand heeft gehad
en ook na u
niemand ooit zal hebben."