eenendertigste zondag A Mal. 2,1-10

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 134 niet laden
"Ik ben de Heer over heel de wereld!"
Zo spreekt de Heer tot zijn priesters.
Alle volkeren zoeken naar mij,
en allen vereren ze mij
ook al is het onder een andere naam.
Wanneer ge niet luistert
en u niet bekommert om Mij
zal het u slecht vergaan.

Het hoeft u dan niet te verwonderen
dat uw gezag niet meer erkend wordt
en de mensen met u spotten.
Gij zijt immers van het rechte pad afgeweken
en ge laat door uw laksheid
heel wat mensen in de kou staan..
Ze haken af
en ook gij laat ze vallen,
omdat ge enkel uw eigen voordeel hebt gezocht
en heel wat mensen
naar de ogen hebt gekeken.

Hebben niet alle mensen dezelfde Vader?
Ij Hij niet de schepper van ons allen?
Wordt het dan geen tijd
dat wij opnieuw het verbond ernstig nemen
dat God met onze vaderen heeft gesloten?