2e zondag in de advent A - Jes. 11,1-10

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 134 niet laden
In die dagen zal er een groen scheutje beginnen te groeien
op de doodgewaande stronk van Isaï;
Want hij heeft wortel geschoten om vrucht te dragen.
De Geest van de Heer zal op hem rusten,
de Geest van wijsheid en begrip,
de Geest van raad en heldere moed.
De Geest van liefde en ontzag voor God
de glans van zachtaardigheid komt over hem.
Hij zal geen oordeel vellen op het vóórkomen alleen,
geen uitspraken doen op “horen zeggen.”
Aan kleinen verschaft hij recht
zij die vergeten werden helpt hij
opdat ook zij recht ervaren.
De uitbuiter zal hij striemen met scherpe woorden
en hij die profiteert van arme mensen
zal hij meedogenloos aanpakken.
Zo zal het visioen van vrede werkelijkheid worden:
“de wolf loopt vredig naast het lam,
en de panter slaapt rustig naast het geitje:
het kleine kalfje graast bij de welp van de leeuw.
Niets verontrust hen, een klein kind kan hen weiden.
De stier en de beer hebben vriendschap gesloten,
De leeuw en de koe eten uit dezelfde ruif.
Een kleine peuter speelt in het hol van een adder
en steekt het zijn handje in het nest, er gebeurt niets ergs.”
Dan zal er geen sprake meer zijn van zonde
Iets kwaads gebeurt dan immers niet meer!
Heel de aarde zal vervuld zijn
met rechtvaardigheid en liefde:
God en mens worden gerespecteerd.
De wortelstronk van Isaï zal weer bloeien
als een plaats van ontmoeting voor alle volkeren zal hij prijken:
Aantrekkelijk en luisterrijk.