Johannes 8,27-36 - Onze Vader door wie alles tot ons komt.

Johannes 8 v 27 tot 36 

In het evangelie getuigt Jezus over zichzelf en spreekt over zijn Vader door wie alles tot hem komt.

We lezen uit de evangelietekst van Johannes hoofdstuk 8 vers 27 tot 36.

Jezus getuigt over zichzelf en spreekt over zijn vader door wie alles tot hem komt maar:

27.De mensen begrepen niet dat hij over de Vader sprak.

28.‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt,’ ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft.

29.Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.’
30.Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem.

31.En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen.

32.U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

33.Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’

34.Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.

35.Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig.

36.Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Op sommige momenten in het leven heeft iedereen zich al eens erg alleen gevoeld. Zelfs met familie en vrienden rondom ons of met personeel of collega’s, moeten we nog steeds  problemen dikwijls alleen oplossen of alleen onze gevoelens verwerken. Niemand komt als vanzelf oplossingen bieden. Niemand van onze geliefden of vrienden kan altijd en op elk moment bij ons zijn om ons te helpen als we ons alleen voelen.

Behalve één iemand zegt Jezus ons in dit evangelie.

God is altijd aanwezig, op elk moment. In het evangelie zegt Jezus in vers 29:  “Hij die mij gezonden heeft is bij mij, hij heeft me niet alleen gelaten”. Tot daar het vers.

Mijn man en ik verschillen erg in ons tempo van werken, als ik hem zie nadenken met zijn handen in zijn zakken over hoe hij de dingen gaat aanpakken, dan denk  ik ‘ komaan begin eraan ‘. Ik zei dan vroeger tot God, God geef hem a.u.b. een sneller tempo, ik heb daar last van en zo hebben we discussies. Maar naarmate ik groeide in mijn geloof zag ik in dat ik zo niet in juiste communicatie was met God. Ik moet bidden om geduld voor mijzelf, en niet voor een beter tempo voor mijn man. Mijn echtgenoot mag anders zijn en verschillend van mij. Geduld is een gave van de Heilige Geest en omdat God altijd bij me is kan ik Hem altijd aanspreken om me te helpen op het moment dat ik hem nodig heb.

Ik leg mezelf in de handen van God, zo voel ik me vrij. God zal ons de waarheid doen kennen zegt Jezus in dit evangelie. Door te groeien in geloof, door gesprekken en literatuur, zag ik inderdaad dat ik niet met verwachtingen moet leven, ik krijg de kracht door de Heilige Geest om blij te zijn met het anders zijn van mijn echtgenoot.

Zo vertelde mijn zus dat ze zich kwaad voelt als ze iets fout of niet perfect gedaan heeft, ze is dan niet tevreden en diep ontgoocheld over zichzelf. Ook al deed ze haar beste best. Wel ook dan kan God ons helpen om over de ontgoocheling te stappen. Bidden opdat niemand iets zou merken is geen goed gebed, maar bidden: Heer help me om terug blij en krachtig te zijn, nu alles is tegengevallen, is een vraag aan God om te leven in de kracht van de Heilige Geest. Zoals Paulus ons leert in zijn brief aan de Galaten hoofdstuk 5 vers 22: Hij zegt daar: maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,] zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Omdat God altijd aanwezig is moeten we ons nooit afvragen is God hier bij me. Waar u ook bent, weet dat God bij u is, vlakbij U.

We moeten ons niet afvragen zou God me willen helpen, vandaag en morgen?

God is onze altijd aanwezig vriend. In vreugde, verdriet, in bekoringen en angst en ontgoocheling, altijd kunnen we Hem vragen ons niet alleen te laten, maar ons te helpen en te leiden. We zullen de waarheid kennen wanneer we bij Jezus woorden blijven en geloven dat zijn waarheid ons zal  bevrijden. Jezus heeft het ons beloofd.

In Jozua eerste hoofdstuk lezen we ook: Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.’

Ook in de brief van Paulus aan de Hebreeuwen lezen we: 

5.Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’

6. zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’

We vergeten dikwijls dat God elk van ons zo intens liefheeft.

Laten we daarom bidden: God, bij u zijn we veilig, u helpt ons in nood, u geeft ons inzicht en wijst ons de weg. U geeft raad. Laat ons toch niet vergeten dat U altijd bij ons bent. U houdt ons bij de hand en leidt ons volgens uw plan. Bij U te zijn is ons verlangen, help ons daarbij elk moment van de dag. Breng het in ons geheugen vooral op moeilijk momenten. Dat vragen we u in Jezus naam.

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed

God, wij bidden voor onze vrienden, nu met ons verbonden, die in moeilijkheden leven. In pijn en zorgen voelen we ons soms hopeloos. Geef ons en hen toch de kracht om op onze knieën te gaan en te bidden tot u voor wat we nu echt nodig hebben, in de bereidheid om te aanvaarden wat u ons geeft. Aanhoor onze smeekbede om hulp, u bent dicht bij ons, hou ons vast in de moeilijkheden. Zonder u zinken we.

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed

Nadat we nu hebben kunnen luisteren naar de woorden van Jezus, vragen we om even na te denken over een moment waar we ons erg alleen voelden en waar we vergeten hebben dat God bij ons was. Laat ons God meer vertrouwen in zijn aanwezigheid. Laat ons even aan God vertellen hoe we ons hierbij voelen.

Omdat God alomtegenwoordig is, is hij altijd en overal bij ons.