Het rozenkransgebed: de blijde mysteries (2005)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 306 niet laden
De vijf blijde mysteries zijn een bezinning op de menswording van
Gods Zoon. Wanneer God midden onder de mensen komt wonen, dan wekt
Hij bij de mensen van goede wille vreugde en hoop. Maria is de bode
van Gods vreugde en het werktuig van zijn genade. Wij delen in haar
geloof en haar vreugde.

1. De boodschap aan Maria

Bidden wij voor alle christenen, dat zij meewerken aan de groei van
Gods Rijk onder de mensen en bijzonder voor degenen die God roept
tot een totale levensinzet voor het evangelie, dat ze in geloof en
vertrouwen `ja' zeggen.

God, Maria heeft uw Zoon eerst in haar hart en dan in haar schoot
ontvangen. Geef ons haar geloof en haar ontvankelijkheid en schep
ook in ons de kracht om uw wil altijd te beamen.

2. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth

Bidden wij voor allen die in dienst staan van de anderen, voor de
gezinshelpsters, voor de verpleegkundigen, voor de leerkrachten,
voor de sociale werkers, voor de politieke verantwoordelijken.

God, U hebt Maria geroepen om uw Zoon te brengen naar de mensen.
Geef ons de genade U te herkennen als U tot ons komt in brood en
wijn, de tekenen van de eucharistie of in de vriendelijkheid van
medemensen.

3. De geboorte van Jezus

Bidden we voor onze eigen moeder, en voor alle moeders en vaders,
dat zij het mysterie van het leven waarvoor zij verantwoordelijk
zijn, blij aanvaarden en altijd fier kunnen blijven over hun kind;
bidden wij voor de moeders en de kinderen die ongelukkig zijn, dat
zij liefdevolle medemensen ontmoeten.

God, U hebt uw Zoon laten mens worden in armoede en onmacht, als een
kind van eenvoudige mensen; schenk ons de eenvoud van Maria en de
onthechting van Jezus. Geef ons de genade steeds meer op Hem te
gelijken, op uw Zoon en op zijn Moeder Maria.

4. De opdracht van Jezus in de tempel

Bidden wij voor hen die zich bijzonder aan Gods werk hebben
toegewijd: priesters, religieuzen, diakens en leken, dat zij hun
roeping trouw beleven.
Bidden we voor de alleenstaanden, dat zij hun leven op de Heer
richten, en ook voor alle bejaarde mensen dat zij vriendelijkheid en
dankbaarheid ontvangen.

God, U betn onze Heer en Vader. Leer ons uw wil aanvaarden, ook als
U een offer vraagt. Laat ons uw liefde herkennen ook in de goedheid
van de mensen. Geef ons de genade trouw te blijven, zelfs bij
tegenspraak. Geef ons uw vrede, Heer, en liefde zonder maat.

5. Het terugvinden van de twaalfjarige Jezus in de tempel

Bidden wij voor wie de drempel van de volwassenheid bereiken; voor
de kinderen die dit jaar gevormd werden (worden). Bidden wij voor
hen die voor een beslissende stap in hun toekomst staan; voor de
jonge mensen die zoeken en niet vinden; voor de ouders die angstig
zijn voor hun kinderen; dat jong en oud elkaar leren begrijpen en
helpen.

God, U hebt uw Zoon gemaakt tot een mysterie voor zijn omgeving,
zelfs voor Jozef en Maria. Geef ons midden onze zorgen eerbied voor
de jonge mensen die groeien naar de volwassenheid en die U roept elk
op hun eigen weg. Geef ons de moed om klein te blijven, als u in
anderen groot wilt worden. Geef alle mensen aandacht voor uw wil en
eerbied voor uw roepen.