De deugden van Maria navolgen

Evangelie: Lc.1,26-38

Daarnet hoorden we hoe de engel op bezoek kwam bij Maria in Nazareth. En die engel, die vraagt iets ongehoords: of zij bereid was moeder te worden van Gods zoon. En wat zien we: Maria vraagt niet enkele dagen bedenktijd - wat normaal zou zijn wanneer men zo een op het eerste zicht onmogelijke opdracht krijgt. Maar ze zegt: "Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar Uw woord !" Zonder goed te begrijpen hoe zij als mens moeder van Gods zoon kon worden, gaf zij toe, stemde zij in met Gods vraag. Welk een voorbeeld van vertrouwvolle overgave aan God. Blindelings God vertrouwen, wetende dat het wel zal goed zijn, in de overtuiging dat God altijd kracht geeft en inspiratie voor de roeping die Hij ons opdraagt.

Misschien zijn wij zodanig gewoon geraakt aan de figuur van Onze Lieve Vrouw dat wij het allemaal als normaal zijn gaan beschouwen.

Elke dag opnieuw moeten wij er een beetje verbaasd kunnen bij staan, er verwonderd over zijn want geen enkele andere vrouw heeft zoiets meegemaakt. En hoe meer wij er verwonderd over zijn, hoe meer wij Maria kunnen bewonderen.

Sommen wij enkele van Maria's deugden op:

  1. haar bereidheid om met Gods plan mee te werken.
  2. haar dienstvaardigheid voor iedereen en vooral voor haar nicht Elisabeth toen ze zwanger was en toen ze haar kindje ter wereld had gebracht.
  3. haar eenvoud en nederigheid : ze bleef zich niet hoger achten dan de andere vrouwen.
  4. haar groot geloof en sterk vertrouwen dat alles wel goed zou zijn hoe ongewoon haar roeping ook was, wetend dat God in alles voorziet wat een mens nodig heeft, als men ingaat op wat Hij vraagt.
    De H.Schrift zegt niet zoveel over Maria. Zij staat wat op de achtergrond. Eenvoudig als ze is, heeft ze het liefst zo. Maar telkens als er iets belangrijks gebeurt in Jezus' leven, dan wordt zij vermeld.
  5. Maria was gehoorzaam, dit betekent "luister-bereid". Zij stond met oor en oog open voor de wensen van God, maar ook voor de noden van haar medemensen. Zij heeft Jezus grootgebracht, opgevoed, leren spreken, zijn eerste gebedje leren prevelen. Alles deed zij in Nazareth voor Jezus wat een moeder bij de geboorte en bij de opvoeding van een kind doet.

Ook in ons leven moeten wij Maria een ereplaats geven. Ons leven moeten we laten be