Liedje (meimaand 2006)

Bij een gedenkdag hoort een lied. Dat is althans de mening die door veel mensen wordt gehuldigd en in daden wordt omgezet. Voor een bijzondere verjaardag of een huwelijksjubileum is er wellicht iemand uit de familie- of vriendenkring die een lied in elkaar knutselt waarin vooral de interessante eigenschappen van de jubilaris worden bezongen. Belangrijke dagen zoals de dag van de Dodenherdenking, Kerstmis en Pasen hebben hun eigen liederen. Bij de Dodenherdenking hoort het Wilhelmus, bij Kerstmis Stille Nacht en de Herdertjes en bij Pasen iets met Alleluja erin.
Soms heeft een kunstenaar zich daarop op bot gevierd, maar meestal niet. Meestal zijn het gewoon mensen met een warm hart voor de persoon of het gebeuren. Het gehanteerde melodietje is geen meesterwerk maar ligt goed in het gehoor en de tekst haalt zelden of nooit een ereplaats in de Nederlandse literatuur. Het warme hart daar gaat het om.
Dat de maand mei een bijzonder maand is kan niemand ontgaan. Dat merk je in de katholieke kerken en tegenwoordig nog veel meer in de Maria-bedevaartplaatsen, waar een al dan niet geloofwaardig wonder is gebeurd. Over zo'n wonder maakt niemand zich meer druk, tenzij theologen die er per ongeluk in zijn neergestreken. Het zijn al weer plaatsen voor mensen met een warm hart voor de moeder van Jezus Christus: Maria. En dus wordt er een liedje meegebracht, met alle kenmerken van zulke liedjes, een heleboel liedjes zelfs: Gebenedijd zijt Gij, Lieve Vrouwe van ons land, te Lourdes en nog veel meer; elk land heeft een eigen verzameling. Geen hooglyriek, maar wel degelijk met een inhoud die spreekt over het wederzijdse warme hart tussen Maria en haar bewonderaars.
In de Bijbel wordt aan Maria niet zo veel aandacht besteed. We hebben er een paar dingen uitgehaald. Ze was de moeder van Jezus, vluchtte mee naar Egypte, zocht Jezus in de tempel en nog zo'n paar dingen maar vooral: ze stond onder het kruis toen vrijwel alle leerlingen op de vlucht waren geslagen. Het zijn zo weinig gegevens dat daar moeilijk een lied op te maken valt. De volksdichters hebben zich dan ook op een heel ander aspect geworpen om haar zo dicht mogelijk naar ons toe te halen. Van haar zoon Jezus wordt gezegd dat Hij een van ons is, maar toch . . . .Messias, goddelijke held en zo meer; voor een gewone mens toch een heel eind verder weg dan zo'n vrouw die vanaf het eerste begin, behoorlijk in zijn schaduw, in elk geval niet hooggeroemd heldhaftig, een christelijk leven heeft geleid door bijvoorbeeld op tijd eten te koken, de was te doen, bezoek te woord te staan en dus een heleboel dingen die wij ook doen, met geloof hoop en liefde.  Dat is de reden waarom menigeen Maria wat gemakkelijker tot voorbeeld neemt om zich te richten op het haalbare. Daarover gaat ook een liedje: Sterre der zee. Voor degene die de preek van de week mee naar huis neemt zetten we de tekst daarvan onderaan. Dat liedje gaat over haar naam: Maria. Dat zou een samentrekking zijn van twee woorden uit de Latijnse taal: maris stella en dat betekent "Ster van de zee".  Die ster van de zee was voor de schippers, die op zee alleen maar water om zich heen hadden, een helder baken waarop ze hun koers konden bepalen. Zo wordt Maria de ster waarop we onze levenskoers kunnen bepalen. In het liedje gaat het vervolgens over hoge golven. In elk leven kan een flinke storm opsteken, donkere wolken,  hoge golven. Heeft Maria ook meegemaakt; op haar als lichtbaken kunnen we wl varen. Dat we hopen op een veilige thuishaven staat ook in het liedje. Maria, maris stella, wijst de koers.
 Wat dit liedje, wat Maria voor ons betekent is verder gauw gezegd voor al degenen die niet voor het heldendom geboren zijn: heel veel gewone dingen goed doen, misschien wat achteraan en naamloos in het voetspoor van Jezus Christus, niet aan maar wel tot onder het kruis. Wij doen dat met een warm hart voor haar die daarin ons voorging.

 

1. Wees gegroet, o Sterre, wees gegroet van verre, aan de hemel blinkt uw licht in het bange vergezicht. keervers: Wees gegroet, wees gegroet, Maria!
2. Als de golven stijgen, hoger, hoger dreigen, Schijn dan veilig voor ons uit, gun de zee geen droeve buit. keervers:
3. Als in donkere luchten, wij naar u verzuchten, laat de wolken hemd' en ver voor u vluchten, morgenster. keervers:

Ook het volgende Marialiedje heeft deze inhoud

1. 0 reinste der schepselen, o Moeder en Maagd, Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt, Maria, aanhoor onze vurige bee,
Geleid ons door 't leven, o sterre der zee.
2. Bedreigen ons noodweer of storm op onz' baan, Is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan, Bedaar o Maria, de storm op uw bee
Stort, hoop ons in 't harte, o sterre der zee.
3. Maria, als Gij onze schreden geleidt, Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd, Dan landen wij veilig ter hemelse ree, En danken u eeuwig, o sterre der zee.