50-jarig priesterfeest

Toen 25 jaar geleden in Nijmegen mijn zilveren priesterjubileum werd voorbereid,
vroeg mijn moeder: "en, wie houdt de feestpreek?"
Toen we hier in Tiel mijn gouden priesterjubileum aan het voorbereiden waren,
vroeg mijn collega pastor Aad van Dijk: "en, wie houdt de overweging?"
Het antwoord is nu dus duidelijk.
Niet dat ik opzie tegen de felicitaties die aan mij gericht worden.
Die gelukwensen getuigen van dankbaarheid om wat ik de afgelopen 20 jaar in Tiel voor zoveel mensen heb mogen betekenen, bij blijde en droeve gebeurtenissen.

Maar voordat u mij feliciteert, wil ik u danken voor zoveel vertrouwen, hartelijkheid en meeleven dat ik van u heb ondervonden. Dank trouwens aan allen die in mijn vijftig jarig priester-zijn zoveel voor mij hebben betekend. Dank aan mijn medebroeders, mijn familie, mijn vrienden, de parochianen in Schiedam, in Nijmegen, in Tiel.
Dankbaar vooral jegens God die mij de kracht gaf om trouw te blijven aan mijn roeping.

"Hoe kijk je terug op die vijftig jaren?" Dat is me nog al eens gevraagd dezer dagen. Wel, samenvattend, in grote dankbaarheid. Dankbaar dat ik dit heugelijke feit in redelijke gezondheid mag gedenken en dat ik nog steeds vanuit de geloofsgemeenschap van deze Dominicusparochie freelance pastoraal actief kan zijn.

Terugkijkend op vijftig jaar is er natuurlijk heel wat veranderd in de kijk op en beleving van kerk, parochie, priesterschap en pastoraat. Er heeft zich daarin een geweldige evolutie voltrokken.
Alleen al hoe nu en vroeger het priesterschap wordt ingevuld en beleefd. Natuurlijk moeten er geloofsverkondigers zijn, die (zoals we in de eerste lezing hoorden), geroepen en gezonden zijn. "Welkom zijn zij die het goede nieuws verkondigen".
Maar dat zijn niet alleen de priesters. Welkom zijn ook de pastoraal werkers en de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de geloofsgemeenschap van parochie of zielzorgeenheid.

In tegenstelling tot vijftig jaar geleden staat de priester niet meer op het voetstuk als degene die de leer verkondigt en zegt wat waar is of niet, wat mag of niet mag.
Er is een bekend bijbelverhaal waarin ik die ontwikkeling herken als de rode draad
in vijftig jaar pastoraat. Dat is het verhaal uit het evangelie van vandaag.
Het verhaal van de Emmausgangers. Ook u zult u er zich ongetwijfeld in herkennen, want we zijn als gelovige mensen samen onderweg in dit leven.
Mensen met overtuigingen