Zo steken we het hoofddoekenprobleem voorbij

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 180 niet laden

Zolang onze relatie door onze verschillen wordt bepaald, geven wij kansen aan wie haat in plaats van vrede zaait, en aan wie conflict in plaats van samenwerking nastreeft. Samenwerking die al onze mensen kan helpen gerechtigheid en welvaart te bereiken. De vicieuze cirkel van argwaan en onenigheid moet stoppen. (Obama in Caïro)

  1. We stoppen met het overladen van de betekenis van de hoofddoek van moslima's en van religieuze symboolkledij in de publieke ruimte. Kledijvoorschriften moet rustig, pragmatisch en gedifferentieerd worden besproken en geregeld.
  2. We doen niet mee in een opbod van een ‘religiofobe', enge laïciteit en een verongelijkt, fanatiek godsdienstig fundamentalisme.
  3. We maken meer werk van effectieve sociaal-economische inschakeling van achtergestelde moslims.
  4. We intensifiëren de interculturele en interreligieuze dialoog om te komen tot heldere en wederzijds te respecteren afspraken over de plaats en de rol van cultuur en religie in een democratische rechtsstaat.
  5. We nemen meer gezamenlijke initiatieven van ontmoeting, uitwisseling en samenwerking om te bevorderen wat wezenlijk is in elk verdraagzaam intercultureel samenleven: vriendschap en verbondenheid doorheen verschillen.

We zijn allemaal slechts korte tijd op deze aarde. De vraag is of we onze tijd hier voornamelijk besteden aan de dingen die ons scheiden, dan wel of we ons inzetten en blijvend inspannen om gemeenschappelijke punten te vinden, te focussen op de toekomst die we voor onze kinderen willen en respect te tonen voor de waardigheid van alle mensen.

Er is een regel die in de kern van elke religie besloten ligt: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet." Deze waarheid geldt over alle naties en volkeren heen. Dit geloof is niet nieuw. Het is niet wit of zwart. Het is niet christelijk, islamitisch of joods. Het is een geloof dat al bij de wieg van de beschaving leefde en dat nog steeds voortleeft in de harten van miljarden mensen. Het is het geloof in anderen, en dat is precies wat mij vandaag hiernaartoe heeft gebracht. Het ligt in onze macht om de wereld te maken die wij willen, maar slechts indien we de moed opbrengen om opnieuw te beginnen en daarbij de tekst van de heilige boeken in ons achterhoofd te houden. Overal ter wereld kunnen mensen in vrede samenleven. We weten dat het dat is wat God met ons voorheeft. Welnu, laat dit onze opdracht zijn hier op aarde. Ik dank u. Moge Gods vrede met u zijn. (Obama in Caïro)