Feest van de Kruisverheffing - Nationale ziekendag (2008)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 201 niet laden
Kijk omhoog naar het kruis van Jezus en er komt redding, dat is volgens het evangelie de betekenis van het feest van de kruisverheffing dat we vandaag vieren. Op het eerste gezicht is dat toch een wat vreemde stelling.
In Jezus' tijd stond het kruis voor straf, in feite de doodstraf voor misdadigers, zoals de galg of de elektrische stoel dat in onze tijd nog zijn. Dat is moeilijk te zien als een bron van redding, eerder het tegendeel.
Ook in onze tijd is het kruis toch altijd nog een teken van lijden. Een kruisweg is een lijdensweg, een zware en moeilijke weg. Lijden proberen we zoveel mogelijk uit de weg te gaan en je kunt het zeker niet zien als een bron van redding.
We kennen het gezegde: ieder huisje heeft zijn kruisje, m.a.w. overal zijn wel moeilijke situaties te vinden, maar niemand zoekt die. Maar men zegt ook wel eens: ieder krijgt kracht naar kruis, d.w.z. mensen kunnen vaak veel meer aan dan ze zelf denken.
En die kracht naar kruis, waar komt die vandaan? Vaak van binnenuit, omdat men sterk van karakter is. Vaak van boven, omdat men weet te bidden en daar kracht uit put. Heel vaak komt die kracht ook van mensen uit de naaste omgeving die hen helpen hun kruis te dragen en het zo lichter maken.
We kennen allemaal de kruisweg, dat Jezus zijn kruis droeg door de straten van Jeruzalem op weg naar de Calvarieberg. We kennen allemaal wel die vijfde statie dat Simon van Syrene Jezus helpt zijn kruis te dragen omdat het hem te zwaar werd.
Als wij hier in de kerk Goede Vrijdag vieren, dan staat hier de Jezusfiguur met een groot kruis op zijn schouders en bij deze statie komt er iemand naar hem toe die het einde van het kruis oplicht en het zo symbolisch meedraagt.
Hier precies ligt de betekenis van het kruis van Jezus, niet als teken van straf of van lijden maar als teken van de bereidheid anderen te ondersteunen in hun soms moeilijke levenssituaties. Dat heeft Jezus ook zelf steeds gedaan in zijn leven in zijn zorg voor de zieken en gehandicapten. Voor hen had hij altijd tijd en aandacht.
Die betekenis vinden we ook terug in de organisatie van het Rode Kruis, die overal ter wereld probeert noden van mensen te lenigen. Vroeger hadden we het Wit-Gele-Kruis, ook een organisatie om medemensen met gezondheidsproblemen te helpen.
Hier ligt ook de opzet van de Zonnebloem, namelijk wat licht en verlichting brengen aan mensen die het op de een of andere manier niet gemakkelijk hebben.
De vrijwilligers van de Zonnebloem proberen het kruis of kruisje dat anderen te dragen hebben gekregen een beetje mee te dragen. Maar het natuurlijk een opdracht voor heel de gemeenschap. Op allerlei gebied zijn er wel mensen die, al of niet met woorden, ons vragen om wat ondersteuning, om hun kruis of kruisje een beetje mee te dragen door wat aandacht te geven, een luisteren oor, een helpende hand.
Onlangs was er de Zonnebloem rolstoelavonddriedaagse, waar de deelnemers veel plezier aan beleefd hebben, niet alleen de gasten die rondgereden werden maar evenzeer de vele vrijwilligers die continu in touw waren. Uiteindelijk is het gewoon fijn om anderen te helpen en het fijne zit vooral hierin dat je het samen doet.
"We doen het samen" is ook de titel van deze viering en dat heeft een dubbele betekenis. We doen het samen, wij gezonden en zieken, wij volop in het leven en wij die wat meer aan de zijlijn staan, wij die nog veel kunnen doen en wij die nogal wat beperkingen hebben, wij doen het samen, we laten niemand aan zijn lot over, we doen het samen om samen ons leven zinvol en plezierig te maken.
We doen het samen, is ook een oproep aan heel de gemeenschap om de handen in elkaar te slaan om samen aandacht en zorg te schenken aan allen die het op de een of andere manier moeilijk hebben. En dan moeten we niet zeggen: o dat doet de Zonnebloem wel dat hoef ik dus niet meer te doen.
Gelukkig doet de Zonnebloem dat op een heel fijne manier, maar uiteindelijk is het een opdracht voor ons allemaal. Op allerlei gebied zijn er vrijwilligers nodig die samen met elkaar zorgen voor een goed en plezierig functioneren van onze gemeenschap. En als iedereen meedoet, kunnen we samen heel veel bereiken.