Wat is liefde?

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Het centrale symbool, het teken bij uitstek van het christelijk geloof, is niet het evangelieboek, niet het lege graf, niet de paaskaars en zelfs niet het eucharistisch brood. Het is het kruis, met daarop een doodgemartelde man. Eén zaak is ze­ker: dat had die man niet verdiend. De grote vraag is dan: hoe is Hij daar terechtgekomen? Daarover weten we wel een en ander. Hij was in conflict gekomen met de officiële leiders van zijn volk. Die konden de Romeinse bezetter ervan over­tuigen dat Jezus een gevaarlijk man was, die maar beter uit de weg geruimd kon worden. Tegen Hem werd een proces opge­zet waarvan het vonnis al op voorhand vaststond. Na een kor­te maar hevige foltering werd Hij als een misdadiger terecht­gesteld: door kruisiging. Die feiten hebben zich rond het jaar dertig in Jeruzalem afgespeeld.

Tot daar de ‘reportage', zo men wil. De zin, de diepere bete­kenis van dat gebeuren is daarmee nog niet verklaard. Men kan natuurlijk de motieven van zijn tegenstanders van nader­bij gaan bekijken. Dat levert wel een en ander op. Maar ook dat volstaat nog niet. Het merkwaardige is namelijk dat die kruisdood zelf deel uitmaakt van de christelijke geloofsverkondiging. Om te begrijpen wat hier gebeurt moet je er God zelf bij betrekken, zegt het Nieuwe Testament. Hij die daar gestorven is, ‘bestond in de gestalte van God' (Ef. 2,6). Hij is ‘de eniggeboren Zoon' van God. Wat een tragisch incident lijkt in een verre uithoek van een wereld die nu eenmaal wreedaardig te werk kan gaan, is voor God een beslissende gebeurtenis. Er vallen nog een paar zware woorden die onmis­baar zijn om dat gebeuren te begrijpen: ‘Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden,' en dit is gebeurd ‘om de wereld te redden'.

Die laatste woorden, liefde en redding, mogen dan wel on­misbaar zijn, ze maken het ons op het eerste gezicht niet ge­makkelijker. Want onvermijdelijk rijst de vraag: als God er echt bij betrokken was, kon Hij die gruwel dan niet verhinde­ren? En bovendien, hebben wij misschien te maken met een God die bloed wil zien vloeien? Wat heeft dat dan nog met liefde te maken?

Maar wat is liefde eigenlijk? Wat wil iemand die echt lief­heeft? Zo iemand wil de geliefde nabij zijn, in alles wat die is en meemaakt. Daar ligt de sleutel van heel het drama dat op Golgota zijn ontknoping kent. Uit liefde voor ons is de enigge­boren Zoon van God mens geworden, helemaal zoals wij. Om alles mee te maken wat ons, mensen, Kan overkomen. En het gebeurt dat mensen op een kruis terechtkomen. Het is erg, het is wreed, het zou niet mogen, maar intussen gebeurt het. Altijd weer. Zo absurd kan het in de wereld toegaan. Vraag daarover geen uitleg aan God, of liever: kijk wat Hij doet. Hij komt ons kruis dragen, om op die plek te zijn waar wij kun­nen terechtkomen. Zo ver kan liefde gaan. Ze geeft geen uit­leg. Ze doet het gewoon...