Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse Basiliek - Willibrord (2008)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 506 niet laden

Sint Pieter en Sint Jan van Lateranen

Je hoeft niet in Rome te zijn geweest om te weten dat de Sint Pieter
een heel bijzondere kerk is.
Toch viert de kerk vandaag niet het feest van de sint Pieter, maar het feest van de Sint Jan van Lateranen.
Wie wel in Rome is geweest heeft waarschijnlijk beide kerken wel bezocht en zich vergaapt aan de schoonheid er van.
De Sint Jan van Lateranen is de belangrijkste kerk van Rome.
Het is de kathedrale kerk, de kerk van de bisschop van Rome, de Paus.

De eerste kerk

De grond voor deze eerste kerk werd door keizer Constantijn in 312 geschonken aan de toenmalige paus.
Het is tot ver in de 14e eeuw de officiële residentie van de pausen geweest.
Na een paar honderd jaar samenkomen in woonhuizen en achteraf gelegenheden werd de kerk nu bovengronds, het werd de officiële kerk met steun van de keizer.
En de Sint Jan van Lateranen is als eerste grote kerk altijd ook de belangrijkste gebleven en dat vieren we vandaag.

De eerste kerk van de katholieke gemeenschap is zeker met trots en voldoening tot stand gekomen in Rome, maar hoe ging dat bij ons?

1e kerk in Roden

Ons kerkgebouw hier in Roden is gebouwd en ingewijd in 1968,
dat is dit jaar 40 jaar geleden.
De mensen die het meegemaakt hebben kunnen zich de trots en voldoening nog als de dag van gisteren herinneren, denk ik.
Dat zou je ook kunnen vieren.
In onze parochie is er voor gekozen om het stichten van de parochie in 1964 als jaartal te gebruiken om er feesten aan op te hangen, dus voor 2014 kunnen we weer iets moois bedenken.
Het gaat tenslotte om mensen en niet om gebouwen.

lezingen vandaag

Als we de lezingen van vandaag er bij nemen komen we ook tot de ontdekking dat het niet om het stenen gebouw gaat, maar om iets wezenlijk anders.

Ezechiël

De eerste lezing komt uit het boek Ezechiël.
Een bijzondere profeet die leefde in de tijd van de Babylonische ballingschap,
597 en 587 voor onze jaartelling.
Hij heeft de verdrijving uit Jeruzalem door Nebukadnezar zelf meegemaakt.
Het was een tijd waarin veel joden het niet zo nauw namen met de inhoud van hun geloof.
Ze kennen de wet, maar het leven gaat anders.
Ze nemen het niet zo nauw met die wetten van Mozes, en dan gaat het met dat volk niet goed.
Hun tempel wordt verwoest en het volk wordt afgevoerd naar Babylon.
Ezechiël probeert de mensen, die in ballingschap in Babylon zijn voor te houden wat nodig is om als volk van God verder te kunnen.
Ezechiël gebruikt beeldende taal.

Tempel met stromend water

De lezing van vandaag gaat over een tempel
van waaruit het water over de drempel naar buiten komt.
Stromend water, levend, gezond en vruchtbaar.
Dat stromende water staat symbool voor de geest die het moet doen.
Die geest moet niet binnen de muren blijven,
maar moet zijn weg zoeken over de wereld.
Dat probeert Ezechiël het volk voor te houden.

Paulus - Korinthe

De tweede lezing komt uit een brief van Paulus aan de inwoners van Korinthe.
Paulus legt er de nadruk op dat het fundament waarop moet worden voortgebouwd al aanwezig is.
Het gaat om Jezus Christus als het fundament voor een tempel van levende stenen. Die stenen, dat zijn wij.
De tempel die wij daarmee kunnen bouwen is de plaats waar Gods Geest woont.
Zó houdt Paulus het aan der mensen voor.

Jezus tempel - Paasfeest

In de evangelielezing laat Johannes ons een strijdbare Jezus zien.
Het verhaal speelt zich af in Jeruzalem bij de tempel in de tijd van voorbereiding op het jaarlijkse Paasfeest.
Jezus ziet al die bedrijvigheid in en om de tempel.
Bedrijvigheid die niets te maken heeft met aandacht voor elkaar.
Het gaat de mensen die daar bezig zijn om handel en daarvoor is de tempel van God niet bedoeld.

Stel je voor dat iemand in deze tijd zo zou optreden als Jezus doet op het tempelplein.
Dat zou een rel zijn met direct alle TV stations er op de neus bij.
Wereldnieuws, en dat is het, ook vandaag nog.
Het zou een schokeffect geven en dat is ook de bedoeling van Jezus.

Jezus wil schoon schip maken

Het verdient wel uitleg en commentaar om duidelijk te krijgen wat Jezus bedoelt.
Hij wil schoon schip maken en weer plaats geven aan God.
Jezus wil duidelijk maken dat het niet gaat om het stenen gebouw.
Het gaat ook niet alleen om het strikt naleven van de wetten,
waarbij de aandacht voor de medemens verloren gaat.
De tempel moet geen plaats zijn waar de ene mens zich verrijkt ten koste van de ander.
Met God kun je geen koehandel drijven.
Jezus stelt de verhoudingen weer zuiver:
Het gaat om de mens als tempel van Gods Geest
Het gaat om de plaats die wij God geven in ons leven.
Als we lezen dat Jezus
´weet heeft van wat er in de mens is´,
dan staat Hij daar zelf als degene die
zuiver en precies
de gestalte van de mens laat zien.
Zo'n mens gaat ook zuiver om met de dingen van God.
Dat zijn de levende stenen voor Gods tempel,
waarvan Jezus zegt dat Hij die in drie dagen weer opbouwt.

feest vandaag

Wat vieren we dan als feest vandaag?
Niet een stenen gebouw in Rome,
maar de gemeenschap die vandaar uit
de Geest van God in de wereld heeft gebracht.
De Geest van God zoals die ons door Jezus Christus is voorgeleefd.

Willibrord

Deze zondag is er nog meer te vieren.
Het is ‘Willibrordzondag' ook een goede reden voor feest vanwege deze apostel.
Hij heeft veel voor het geloof in Nederland betekent.
Het ruiterstandbeeld dat van hem is gemaakt en in Utrecht staat, beeldt uit dat hij op weg is.
Dit op weg zijn is tekenend voor de heilige Willibrord.
Het past ook heel goed bij het thema van vandaag.
Willibrord inspireert ons om telkens opnieuw op weg te gaan, buiten de deuren van ons kerkgebouw.
Hij is de mens die als missionaris al heel vroeg de Geest van God naar ons land heeft gebracht.
Laten wij op onze beurt die Geest doorgeven aan de mensen om ons heen zodat steeds meer mensen er door worden bezield.

gemeenschap Roden

Dat ook onze gemeenschap hier in Roden
door die Geest bezield mag raken.
Dat die Geest over de drempel van het gebouw
mag uitstromen de wereld in.
Een stroom van vrede, liefde en barmhartigheid, die zó stroomt
dat de mensen in onze dorpen het zullen merken.
Amen.