Kerkwijdingsfeest van de Lateraanse Basiliek

Goede vrienden,
Barack Obama, 47 jaar oud, heeft zijn droom waargemaakt.
Hij  wordt de 44ste president van de Verenigde Staten.
Hij zei in zijn aanvaardingsspeech tot honderdduizenden fans en tot de hele wereld:
" Het zal niet lukken zonder jullie, zonder een nieuwe geest van dienstbaarheid en opoffering.
De weg zal lang zijn. De klim steil. We zullen er mogelijk niet op één jaar geraken. Maar ik ben HOOPVOL om er te komen. We zullen tegenslagen ontmoeten.
MAAR WE KUNNEN HET !  YES, WE CAN !! "
Goede vrienden, 40 jaar geleden zei Maarten Luther King enkele dagen voor zijn dood:  I HAVE A DREAM... IK HEB EEN DROOM...Ik weet niet wat er zal gebeuren.
Moeilijke dagen liggen voor ons.
Omdat ik, op de top van de berg gestaan heb, maakt mij dat niets meer uit. Zoals alle mensen, zou ik graag lang leven.
Het is iets moois oud te mogen worden.
Maar dat is nu voor mij geen zorg meer. Ik wil alleen GODS WIL vervullen. HIJ heeft mij de berg laten beklimmen en ik heb het beloofde land mogen zien.
Mijn ogen hebben de heerlijkheid van het komende Godsrijk mogen aanschouwen .Daarom ben ik zo gelukkig,
IK MAAK ME GEEN ZORGEN MEER
IK BEN VOOR GEEN MENS MEER BANG."Totdaar M.L. King.

Goede vrienden, en dan horen we de profeet Ezechiël in de eerste lezing. Ezechiël was profeet tijdens de Babylonische gevangenschap. De stad Jeruzalem was ingenomen door de Babyloniërs en de tempel was verwoest. In een visioen ziet de profeet de nieuwe tempel van de toekomst.
Onder die tempel ontspringt een waterbron. Die vormt een grote rivier die naar het oosten stroomt en de woestijn van Juda vruchtbaar maakt.
Vrienden, is het ook niet GODS DROOM, het RIJK GODS op aarde, een Rijk van LIEFDE, VREDE en GERECHTIGHEID.

In een brief van de apostel Petrus lezen we:
" Dient elkaar, met de gaven, zoals ieder die heeft ontvangen:  WIE SPREEKT, MOET BESEFFEN DAT HIJ GODS WOORDEN SPREEKT, wie een dienst verricht, wete dat God het is DIE HEM KRACHT VERLEENT. "

Goede vrienden, vandaag vieren we het feest van de kerkwijding van de basiliek van Lateranen.
Ze is de kathedraal van de paus. Ze wordt daarom ook genoemd: " MOEDER EN HOOFD VAN ALLE KERKEN."

In het evangelie is er sprake van:
" Het Paasfeest van de Joden was nabij en Jezus ging naar de tempel. In de tempel trof Hij verkopers aan. Hij dreef ze uit de tempel. Breekt deze tempel af...zei Hij ... Maar Jezus sprak over de tempel van Zijn lichaam..."

Goede vrienden, een tempel of een kerk...
We moeten een dak boven ons hoofd hebben, wanneer we samenkomen om te bidden en te vieren. Maar we moeten ons bedenken dat wij zelf GODS TEMPEL zijn en dat
DE GEEST VAN GOD IN ONS WOONT.
Denk aan het verhaal van Jean Vanier en de kleine Eric ,           dat ik hier een paar weken geleden vertelde. God wil namelijk in de TEMPEL VAN ONS HART ZIJN INTREK NEMEN.
Daar roept HIJ ons op, ELKAAR LIEF TE HEBBEN.
Ons Christen zijn mag zich niet beperken tot dat uurtje in de kerk. Natuurlijk is het goed en nodig , dat we wekelijks samen komen om SAMEN te bidden en te vieren.

Maar GODS WOORD en ZIJN BROOD mogen geen eindpunt zijn, maar integendeel een BEGINPUNT, van ons leven buiten de kerk.
Vrienden, JEZUS CHRISTUS is het FUNDAMENT waarop wij bouwen. HIJ was dé nieuwe tempel. In Christus was de Vader met Zijn grote liefde aanwezig. "Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen."  Vrienden, Jezus' sterven en verrijzen werd een bron van LEVEN voor allen die in Hem geloven. Om deze gekruisigde en verrezen Heer te gedenken en te vieren komen wij in het kerkgebouw samen rond het altaar. We houden er de maaltijd van Jezus:
HIJ IS MIDDEN ONDER ONS AANWEZIG.
En we doen het om allen samen te groeien in de gezindheid van Jezus en om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan.
Zo worden wij:" Als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd. " Ps 1,3   Maar, goede vrienden, ten diepste is dit GODS WERK, dank zij ZIJN GEEST, Zijn genade. Want: " Indien de Heer het huis niet bouwt,       bouwen vergeefs de knechten." (Ps 127,1)

Amen. Deo gratias.