Allerheiligen (2007)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 172 niet laden
Ik wens jullie allemaal een zalige hoogdag.
Proficiat met jullie feestdag, want dat is Allerheiligen.
Het woord zegt het zelf, aller – heiligen, wij allemaal zijn geroepen om heilig te zijn, om heil aan anderen te brengen.
We zijn waarschijnlijk nog een deel vastgeklamd aan de oude scheurkalender waar iedere dag een naam van één of meerdere heiligen stond.  Met uitzondering van enkele bekende namen, zijn het namen van mensen waarvan we nooit iets gehoord hebben.  Opvallend was ook dat de meeste heiligen priesters, religieuzen zijn; een groep van mensen die iets verder van ons afstonden.
Recentere namen kunnen we beter duiden: pater Damiaan, moeder Theresia, pater Kolbe, pater Pio, Martin Luther King, bisschop Tutu, ….

Mensen die lichtbakens van christelijke solidariteit waren en nog zijn in deze wereld.  Mensen die midden in de armoede, miserie, ziekte en ellende gestaan hebben en die zijn opgestaan om aan die mensen waartussen ze leefden te zeggen: sta op man of vrouw, ondanks al je verdriet, je ellende: jij zijt een mens, een kind van die liefhebbende God en jij bent waard om te leven als mens: sta op!  Ik ga met u mee op stap!
Mensen die getuigd hebben: ondanks alle duisternis, er is licht!
Hoe klein het ook is, het licht is er al, kijk op naar de paaskaars en wij hebben als taak om dit licht door te geven.
Maar vandaag vieren we ook allen die voor eeuwig bij de Vader leven: onze ouders, onze familieleden, misschien één van onze kinderen, onze vrienden of bekende, en alle naamloze mensen die ons in geloof zijn voorgegaan.
En heilig worden doe je niet met grote woorden, Heilig worden doe je als je wilt leven als Jezus, als je in zijn voetspoor wilt gaan en goed wilt zijn en goed wilt doen zoals Jezus.
Regelmatig horen we: ”Die mens dat is, dat was een heilige”  Het gaat om mensen die goed zijn, gewoon goed!
Zo goed dat ze beantwoorden aan de Zaligsprekingen van vandaag.
En we hebben het daarnet gehoord in het evangelie.
Het zijn dezelfde woorden als het begin van de bergrede in het Matteüsevangelie.  De bergrede is de kroonrede van God aan zijn mensen.
En het woordje zalig klinkt een beetje ouderwets, ik gebruik liever het woord heilig.  Heilig van heil brengen, helen, zoals een dokter, een verpleegster, een moeder helend kan werken.
Heilig ben je als je treurt met de treurende, want je zult troost ontvangen van Hem die jou lief heeft.
Heilig ben je als je zachtmoedig bent temidden van een agressieve wereld, want je zult een ruimte ontvangen van innerlijke vrede, die niemand jou kan ontnemen.
Heilig ben je als je barmhartig bent, want zo ben je zeker altijd op Gods barmhartigheid te kunnen rekenen en die te ontvangen.
Heilig ben je als je zuiver van hart bent.  Want alleen als je zuiver bent van binnen, kun je ook klaar zien.  Kun je leven zonder vooroordelen.  Geef het kwade in jezelf en in de ander geen kans.
Heilig ben je als je vrede brengt, je zult de vrede van God mogen ontvangen.  God ontvangt je dan als je “vader”.
Heilig ben je als je kwaad ondervindt, omdat je goed probeert te zijn.  Je zult een rijk ontvangen, een hemels rijk, waar ook de werker van het elfde uur goed behandeld wordt.
Heilig ben je als je bespot wordt, als men kwaad over je spreekt en je van alles wilt beschuldigen, omdat je in mij gelooft,.  Weet dan dat je beloning je zeker niet zal ontgaan en groot zal zijn.
In zijn zaligsprekingen toont Jezus ons de weg naar leven, de weg die voert naar God en naar elkaar.
De weg die ons een plaats geeft temidden van die “grote menigte die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen” uit de eerste lezing.  Dan staan we nu al voor Gods troon, dan maken we een hemel van deze aarde.  Amen.