×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 171 niet laden

Er zijn nogal wat kijkers voor het spel "De slimste mens van de wereld" op T.V. Zelfs ik, die bitter weinig kijk, eerlijk toegegeven omdat ik zeer kieskeurig ben, vind het leuk, goed in elkaar gestoken, behalve een totaal overbodig en onwaardig jurylid. Maar goed, in één van de onderdelen van het spel komt het er op aan 5 elementen op te sommen rond één of ander persoon. En aangezien ik gisteren een positieve waardering zag wat betreft de kijkcijfers van programma één, mag ik wel veronderstellen dat ook velen onder u deze quiz kennen, en vertrouwd zijn met die vraag. Maar veronderstel dat niet Bart Dewever, maar wij daar op één van die drie stoelen zouden zitten en de vraag krijgen: "Wat weet je over Paulus?", hoeveel seconden zouden wij binnenhalen? En dan moeten we erbij bedenken dat we nochtans zo dikwijls in de woorddienst van de eucharistie, zoals vandaag, een stukje te horen krijgen uit een brief van Paulus. En daarbij nog te bedenken dat we in het ‘Paulusjaar' zijn. Ja, wat zouden wij rond Paulus weten aan te brengen? Kom, ik bedacht deze week dat het niet zinloos zou zijn om één en ander aan te halen rond de figuur van Paulus.

  1. Eerste 10 seconden. Hij werd geboren te Tarsus in het huidige Turkije. Zijn ouders waren welstellende zelfstandigen, vader was tentenmaker, zo welstellend en ook zo religieus gevoelig dat ze de jonge Saulus, want zo heette hij aanvankelijk, "op internaat" stuurden naar Jeruzalem, naar de faculteit van de Farizeeën, om er de bijbel te bestuderen.
  2. Nog 10 seconden. Wanneer de eerste christenen ten allen kante uit hun huizen gesleurd en gevangen genomen worden is Saulus één van die vervolgers. Hij is er bij als Stefanus, een diaken, gestenigd wordt, en de bijbel zegt uitdrukkelijk dat Saulus akkoord ging met de moord op Stefanus.
  3. Derde element. Omwille van die vervolgingen vluchtten veel christenen. Ze staken de grens over naar Syrië en Damascus, maar ook daar zat Saulus hen met een ongehoorde verbetenheid op de hielen. En dan gebeurt er iets wonderlijks: op weg naar Damascus, rond het jaar 34, wordt hij van zijn paard geslagen en, ... maar dat gebeuren uit zijn leven kennen we, ..."Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij Mij?"
  4. En nu voor de 40 seconden. Vanaf dat moment verandert hij van partij. Gebeurt op onze dagen nog. Alleen is het voor Saulus geen berekende zet. Nu is hij Paulus en een vurige apostel van de Heer, en hij brengt ten allen kante de blijde boodschap die hij naar eigen zeggen kent uit een openbaring van de Heer zelf. En daar waar de andere apostelen zich vooral toelegden op het preken bij het Joodse volk, specialiseerde Paulus zich in het preken bij de heidenen.
  5. We gaan voor het maximum van de punten. Die heidense volkeren zijn nog meer verspreid dan de Joden in Syrië en Damascus. Dus wordt de gedreven Paulus iemand die ten allen kante op apostolische reis trekt en omdat hij altijd maar elders wil zijn om de Blijde Boodschap te brengen en hij toch de nodige contacten wil onderhouden schrijft hij brieven, en die zijn nog altijd bewaard en zijn soms echte theologie, in de bijbel opgenomen, en komen als dusdanig aan bod in onze eucharistievieringen.
In die T.V.-quiz staan er op die vraag maar 50 punten. Anders had ik er nog kunnen bijvoegen dat hij door afkomst het Romeins burgerrecht had, hij heeft avonturen genoeg gekend op zijn reizen, hij is als martelaar gestorven, en nog heel wat, maar misschien is het voor u die hier elke zondag komt nu al genoeg geweest en zou je in "De slimste mens ter wereld" geen pover figuur meer slaan.