Zalige Hoogdag, gelukkig Kerstfeest !

kersttijd

 Midden in de zes donkere weken van het jaar vieren wij de geboorte van het kindje dat later van zichzelf zeggen zal: Voor dat Abraham werd ben ik. Dat betekent dat Hij, die van eeuwig bij de Vader was, mens is geworden. Waarom is Hij mens geworden? Zelf zegt Hij:  Ik ben gekomen opdat zij leven mogen bezitten en wel leven in overvloed. Uit goddelijke goedheid is Hij in de wereld gekomen opdat wij mensen zouden kunnen leven in respectvolle, innige en liefdevolle verbondenheid met God en opdat wij eeuwig leven zouden erven.

Eens hoorde ik een jonge man zeggen: "Als God ons geen geboden zou gegeven hebben, dan zouden wij toch gelukkiger zijn".  Dat is een godslastering. De 10 geboden van God zijn wegwijzers op onze levensbaan, wegwijzers gegeven voor ons welzijn, voor ons geluk, voor een betere samenleving, voor een betere wereld. Als men die geboden niet meer onderhoudt, komt er dan niet langzaam aan een verloedering van de samenleving, een soort politiestaat met overvolle gevangenissen? God is een goede Vader voor de mensen. Hij wil voor hen niets dan vrede, liefde en geluk. Hij wijst de weg daarheen met zijn geboden, met het levensvoorbeeld van zijn Zoon en met het goede voorbeeld van de ware volgelingen van zijn Zoon. Zij zijn een licht voor de anderen, een soort deeg in de maatschappij. God heeft geluksdromen over de wereld maar rekent daarvoor op ieder van ons. Hij zelf schenkt leven, volheid van leven, en eeuwig leven.

Wie zonder zonde is mag de eerste steen werpen, zei Jezus. Hij wist dat wij arme zondaars waren. Daarom echter heeft Hij zichzelf totaal gegeven tot lijden en dood toe. Op Witte Donderdag heeft Hij dat voor ons in sacramentele tekens nagelaten:  Neemt en eet, dit is mijn lichaam. Neemt en drinkt, dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Geholpen door zijn genade en in de kracht van de Heilige Geest kunnen wij voortaan vóór zijn aanschijn leven in gerechtigheid en heiligheid. Dat is genade, pure goddelijke gave, zomaar ons toebedacht en ons geschonken door een God die een en al goedheid en liefde is. Zijn droom is werkelijkheid aan het worden door de eeuwen heen voor alle generaties. Het begon heel klein op Kerstdag met de geboorte van het kindje in de kribbe. Toch werd toen een nieuw tijdperk voor de mensheid ingeluid. Maria was de uitverkorene om zijn lieve moeder te zijn. Door de engel aangesproken gaf zij haar jawoord en door dit 'fiat' opende zij haar schoot en schonk menselijk leven aan de Zoon van God.

Johannes begint zijn verhaal over het leven en de blijde boodschap van Jezus met deze woorden:  In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het was God. Alles is door Hem geworden. Hij kwam in de wereld, een wereld die door Hem is ontstaan, en toch erkende de wereld Hem niet, maar aan diegenen die Hem wel aanvaarden en in Hem geloven schenkt Hij het vermogen om kinderen van God te worden.

Het geloof van de kinderen Gods is een echte en grote alternatieve rijkdom in het leven. Zorg ervoor dat je het geloof beleeft en verdiept. Dat doe je door momenten van stilte en gebed in te bouwen in jouw dagelijks leven en door wekelijkse deelname aan de Eucharistie. Daar helpt de priester u om te bidden en godsdienstig te leven. Dat betekent:  te leven in goedheid, minzaamheid, dienstbaarheid, in eerlijkheid en rechtvaardigheid. In de Eucharistie leer je zorgend begaan te zijn met de medemens, vooral met de zwakke en hulpbehoevende, met de minstbedeelde en geteisterde in de samenleving en in de wijde wereld om ons heen. Men noemt dat Welzijnszorg en Broederlijk Delen. Zijn dat niet de lichtjes die zullen branden aan de kerstboom van je menselijk bestaan in deze wereld?  Zo worden wij ware volgelingen van het Kindje in de kribbe, volgelingen van Jezus Christus, de Verrezen Heer.

Zo groeien wij in welbehagen bij God en bij de mensen. Dat werd van Jezus gezegd toen Hij twaalf jaar was. Wees er maar zeker van, je zult er wel bij varen. Zo neem je een verzekering voor een gelukkige toekomst. Bedenk het spreekwoord:  geluk is als een boemerang, het komt naar je toe in de mate dat je het wegschenkt aan anderen. Dat wensen wij voor u van ganser harte. Zalig en gelukkig Kerstfeest.

Pater André Loyson, Klein Bijgaardenstraat 27A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België.
Tel. 02.333.08.38 / Website: www.hoogdagartikel.com