Vandaag is u de Heiland geboren

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
In een catecheseles hadden de kinderen de kribbe getekend. Natuurlijk met Jozef en Maria, met os en ezel, met de herders en Jezus in het midden in de kribbe. Bij sommige tekeningen moest ik eerst glimlachen, maar al gauw brachten ze mij tot nadenken. Zo had een kind de kribbe getekend met daarin een elektrische lamp. Een ander kind had boven de kribbe een tv-antenne geplaatst... Was dat alleen maar kinderlijke naïveteit, of hebben die kinderen toch iets begrepen van die diepe waarheid waarvoor veel volwassenen geen begrip meer hebben? Die antenne en die lamp bij de kribbe wijzen er op dat kinderen heel gemakkelijk het kerstgebeuren in onze tijd weten te plaatsen. De kribbe en onze wereld horen samen.

Is dat ook niet de kern van de boodschap die de engelen in deze heilige nacht verkondigen: "Vandaag is voor u een Heiland geboren". Niet tweeduizend jaar geleden, maar vandaag. Wat kinderen op hun spontane manier en onbewust tot uitdrukking brengen is een werkelijkheid, die wij door het bouwen van de kerststal tot uitdrukking willen brengen: Christus wordt vandaag in onze parochie geboren.

Vandaag gebeurt het heil aan ons, vandaag kunnen wij God vinden en zijn heil aanvaarden. Daarom vieren wij elk jaar weer opnieuw kerstmis. Christus is geboren voor ons en zo zijn wij werkelijk gered. Wat toen, 2000 jaar geleden gebeurd en verkondigd is, dat gebeurt nog altijd in elke woonkamer, in elk mensenhart.

Wij hebben het moeilijk met woorden als redding, heil, leven. Wij horen al die woorden wel, maar de boodschap begrijpen we niet meer. Wij leven vandaag met vrome gevoelens die ons voor een dag buiten de harde werkelijkheid brengen.

Daarom is het goed dat wij vandaag bewust willen doen wat die kinderen heel spontaan deden: Betlehem in ons leven binnenhalen en ons leven naar Betlehem dragen.

Maak het eens stil in je hart en vraag je eens ernstig af wat betekent voor mij de boodschap van Kerstmis; vandaag is voor mij een Redder geboren. Wat kan voor mij, vandaag, het woord heil, redding, vrede betekenen? Misschien lukken we erin vanuit het licht van deze boodschap ons leven met heel andere, met gelovige ogen te bekijken. Misschien worden we ons bewust van de oppervlakkigheid, de angst en de onvrede in ons hart, omdat wij Jezus niet aanvaarden als het Licht dat iedere mens verlicht. We zullen zien hoeveel mensen door medemensen van dit heil uitgesloten worden; hoeveel mensen er geen vrede kunnen vieren, hoeveel rechtmatige verwachtingen van geluk onvervuld blijven. Mensen zoals wij. Het feit dat er dagelijks duizenden kinderen van honger sterven, duizenden mensen geen woning hebben, mensen aan drugs ten onder gaan, eenzaam en verlaten moeten leven, is een oproep voor ons om Gods heil aan de mensen zichtbaar te maken.

Wie werkelijk gelooft in de kerstboodschap blijft niet jammeren over de boosheid van de mensen en de slechtheid van de tijd. Wie de kerstboodschap begrijpt gelooft dat de wereld gered is, dat Gods heil werkzaam is in deze wereld en dat het er alleen op aan komt om dat heil van God zichtbaar te maken. Hoe anders zou deze wereld Gods heil kunnen ervaren, als wij vandaag niet beginnen om ons geloof in Gods helpende nabijheid in daden om te zetten?

In deze kerstnacht bezoekt God zijn volk. Hij is met ons. Aan elke mens van goede wil wordt de vrede toegezegd. Nemen wij Gods vrede aan in ons eigen hart, in onze familie, in onze parochie. Aan allen een ‘Zalig Kerstfeest!'