Ik wens u een zware infectie toe!

Beste vrienden,

De kribbe, het stalletje van Bethlehem, Maria en Jozef,, de os en de ezel, de herders, de ster, de engelen, de koningen, wierook, goud en mirre, het hoort voor ons allemaal onafscheidelijk bij Kerstmis. Zelfs al horen we daarvan vandaag helemaal niets in de lezingen of het Evangelie. Johannes herleidt het kerstverhaal zoals het door Mattheus, en vooral ook door Lukas uitgebreid wordt verteld, tot de absolute essentie. Hem gaat het om Jezus, de Christus, die geboren werd. Het hoe van dat gebeuren is van generlei interesse. Alleen het feit zelf is van belang! Het feit dat het woord van het eerste begin, God zelf dus, mens geworden is. 

En wij? Wij wensen elkaar op deze feestdag „een zalig en een gezegend kerstfeest.” Ik denk dat de meesten onder ons die woorden deze nacht of vanmorgen vroeg reeds een aantal keren hebben gezegd en ook bekrachtigd met een handdruk. Maar ik, ik wens u dit jaar niet alleen een zalig kerstfeest, maar vooral een zware “kribbe infectie”. Ja, ik zou willen dat u zich aan de kribbe infecteert, dat u zich door het kind in de kribbe zoudt laten besmetten. Moge die mens wiens geboortedag we vandaag vieren u gewoon met het virus van zijn boodschap infecteren. 

Die „kribbe infectie“, die krijg je overigens ook wanneer je de kilte in veel menselijke en intermenselijke betrekkingen voelt; wanneer je beseft hoe koud het egoïsme en de ellebogen mentaliteit onze maatschappij hebben gemaakt en hoe zeer vele mensen moeten lijden onder de kilte en de vreugdeloosheid van hun medemensen. Het infectiegevaar is trouwens des te groter naarmate uw immuunsysteem minder intact is. Dus wanneer u op vragen zoals: “Waarom ben ik op deze wereld?” of “ Wat maakt mijn leven waardevol en goed?” niet schouderophalend reageert en wanneer u ook nog niet zo zeer uitgehard bent dat alles wat om u heen gebeurt u onverschillig laat, dan loopt u gevaar dat u zich zeer snel infecteert met dat kribbevirus. U kan zich trouwens ook zeer snel infecteren door het contact met reeds geïnfecteerde tijdgenoten, mensen zoals u en ik, die reeds begeesterd zijn voor Jezus‘ zaak; blije mensen waaraan je duidelijk kan zien dat ze als verloste en bevrijde mensen door het leven gaan.   

Nu kan je je natuurlijk afvragen: “heb ik me misschien al geïnfecteerd?“ Je kan dat heel gemakkelijk nagaan. Wanneer je één van de volgende symptomen bij jezelf ontdekt, dan heeft het kribbevirus je reeds te pakken:  

Daar is eerst en vooral het zwak. Wanneer u ontdekt dat u een zwak heeft voor uw medemensen; wanneer u zich er voor interesseert hoe het hun gaat, waaraan ze lijden en wat ze nodig hebben. Wanneer u dan bovendien ook nog bereid bent om die mensen te helpen, met hen te delen of ze op te monteren, dan heeft u het kribbevirus te pakken. 

Of er is ook nog de koorts. Wanneer u bv vol verlangen uitziet naar gerechtigheid en vrede of er koortsachtig naar verlangt dat mensen heling en hulp, begeleiding en meevoelen zouden krijgen; wanneer u brandend geïnteresseerd bent aan een gelukt en zinvol bestaan; wanneer u steeds meer wil weten over Jezus en over zijn visie op het Rijk Gods,  – ja dan is dat een onmiskenbaar teken dat het kribbevirus u te pakken heeft.   

Of de moeilijkheden bij het slikken: Wanneer u echt niet meer kan slikken wat er in uw omgeving zoal aan liefdeloosheid en ongerechtigheid gebeurt; wanneer u al die kwetsuren en die spot niet meer gewoon wil negeren en uzelf opvreten; wanneer u weigert om alles wat men u aan oppervlakkigheden en onnuttigheden voorzet zo maar te ondergaan, dan heeft u een zware infectie van het kribbevirus te pakken. 

Nu vraagt u zich natuurlijk af: Ja, en als het zo is, wat kan ik dan doen? Hoe kan ik daar het best mee omgaan? Ik zeg u, alles wat een griep infectie met G tegengaat helpt u ook om de kribbe infectie met K te koesteren en te verzorgen. Dus eerst en vooral diep ademhalen. Ik raad u aan om die geest van Jezus steeds meer in u op te nemen; laat u door zijn woorden en ideeën , door zijn vertrouwen in God en zijn liefde voor de mensen vervullen. Inhaleer ook wat van zijn gelatenheid en onbekommerdheid, door uit te ademen verspreidt u het goede virus dan verder.  

Dan moet u natuurlijk ook een gezonde verhouding van rust en beweging vinden. Dat wil zeggen dat u zich ook echt rust moet gunnen – momenten van stilte in dat hectische ritme van alle dag; tijd voorzien en ook tijd nemen voor gebed en door het meevieren van de diensten heel bewust de dagelijkse sleur en drukte onderbreken. U moet zichzelf natuurlijk ook in beweging brengen. Daarmee bedoel ik: opstaan en alles wat in uw leven zo echt vastgelopen is achter u laten; andere mensen met de openheid en de wijdsheid van Jezus tegemoet gaan en ontmoeten; hen iets laten voelen van de immense vreugde die door dat kind in de kribbe in de wereld is gekomen.

Tot slot kan ik nu alleen nog maar hopen dat u nu zegt: Ja, dat “kribbevirus” zou ik ook wel willen. Zo zou ik ook in contact willen komen met dat kleine kind in de kribbe en ik wil me ook steeds dieper in zijn gedachtenwereld en zijn levensverhaal laten meetrekken.

Uit eigen ervaring en overtuiging kan ik u beloven: Door de ontmoeting met dit kind wordt u niet ziek van de griep, maar gezond van de kribbe. En u kan alle mensen die u ontmoet met die gezondheid infecteren. In die zin wens ik u dus allemaal een gezondmakend Kerstfeest!