Kerstnachtmis (2009)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

 

OPENINGSWOORD

Beste mensen, allemaal van harte welkom in deze prachtig, versierde kerk. Het is Kerstmis. Groot feest! Wij vieren de geboorte van Onze Heer Jezus Christus. Niet alleen als een herinnering van wat lang geleden is gebeurd, maar Hij wil ook nu weer bij ons komen... in ons hart! Hij is de Heiland, die alles wat mensen Hem aanbieden weer heel kan maken. Hij is de Verlosser, die mensen wil bevrijden uit angst en onzekerheid. En er is veel stuk in de grote wereld ver weg en in de kleine wereld om ons heen. Er is heel veel angst en onzekerheid. Er zijn zoveel gebroken relaties. Er zijn zoveel mensen, die hun geld en of hun werk hebben verloren. Hoe moeten zij verder? Zal het mij volgend jaar misschien ook overkomen?
Jezus Christus is niet de Man met de toverstaf, die alles met een knikje weer in orde maakt. Maar zoals Hij als Zoon van God zich heeft toevertrouwd aan zwakke en weerloze mensen, Maria en Jozef, en mocht ervaren, dat uiteindelijk alles is goed gekomen, omdat deze zwakke en weerloze mensen zich aan God vasthielden, zo hoopt Hij, dat ook wij ons aan Hem en elkaar kunnen optrekken. Samen, God en mensen, zijn wij supersterk, samen kunnen wij alles overwinnen. Kerstmis is een feest van vertrouwen. God vertrouwt zich toe aan mensen. Mensen vertrouwen zich toe aan God en aan elkaar. Eén grote familie.
Fijn, dat jullie allemaal zijn gekomen! Wij wensen jullie een heel mooie viering toe! En wij hopen, dat jullie vanavond iets van dit vertrouwen mogen ervaren.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. God, Gij hebt deze heilige nacht doen stralen door de luister van het ware licht. Wij bidden U: laat ons, die op aarde het mysterie hebben leren kennen van dit licht, ook de vreugde ervan genieten in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die ... . Amen.

PREEK

Beste medegelovigen, wij vieren het feest, dat veel mensen het meeste aanspreekt: de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Ik neem aan, dat wij allemaal weten, dat God in Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen van het kwaad en om ons op te roepen mee te bouwen aan een nieuwe en betere wereld voor iedereen. En als Hij op het einde van ons leven heeft gezien, dat wij ons best hebben gedaan, mogen wij zijn wereld binnentreden, het koninkrijk van de hemel.
In het doen van goede werken is Jezus Christus zelf ons ook voorgegaan. En we mogen erop vertrouwen, dat Hij dat van kleins af aan heeft gedaan. God laat niet een bijzondere ster aan de hemel verschijnen om vervolgens de drie wijze koningen aan hun lot over te laten. God laat niet engelen aan de hemel verschijnen om te spreken en te zingen over redding en vrede om vervolgens de eenvoudige herders aan hun lot over te laten. Nee, zij zullen in de stal een onvergetelijke ervaring hebben gehad, een ervaring van Gods vrede, liefde en blijdschap. Van kleins af aan heeft Jezus Christus niets anders gedaan dan mensen proberen te brengen tot de vrede en de vreugde, die God hen voor altijd en eeuwig wil geven.
Hij was werkelijk héél erg goed voor de zieken en de armen en ook voor de zondaars. En Hij heeft gezegd dat het licht van onze liefde op dezelfde wijze moet stralen in de wereld van nu. Er zijn ook vele mensen, die niet in Jezus Christus geloven, en toch ook het goede proberen te doen, heel fijn, en toch denk ik dat wij, christenen, een groot voordeel hebben, omdat wij door ons doopsel de Geest van Jezus Christus in ons dragen. Hij gaat samen met ons door het leven met zijn liefde en zijn kracht waarvan wij ieder moment gebruik kunnen maken. Onze liefde zou veel verder moeten kunnen gaan dan die van andere mensen. Ik ken ook in mijn eigen omgeving vele mensen die werkelijk tot héél grote liefdewerken in staat zijn.
Jezus Christus wil eigenlijk niet dat wij alleen maar hier en daar wat goede werken verrichten. Dat is natuurlijk ook al heel fijn. Als iedereen dat zou doen, zou de wereld er al veel beter uitzien. Maar Jezus Christus wil dat het leven van een christen volledig is afgestemd op de eer van God en het welzijn van de medemens. Het leven van een christen moet eigenlijk één groot goed werk zijn, volledig dienstbaar aan God en mensen. En, lieve aanwezigen, ik garandeer jullie, er is niets wat een mens zo gelukkig kan maken als het zich belangeloos inzetten voor anderen.
Als een christen goede werken verricht uit liefde voor Jezus Christus - en natuurlijk ook uit liefde voor de mens voor wie hij dat goede werk verricht - dan is Jezus Christus op dat moment op een bijzondere wijze aanwezig. En zo kan dus ook heel de christengemeenschap een liefdevolle uitstraling hebben. Ik denk, dat die liefdevolle uitstraling, die van binnen uitkomt, een van de belangrijkste redenen is, dat wij hier nu samen kunnen zijn. Het is bijvoorbeeld uit liefde voor God en voor mensen, voor ons, dat anderen dit feestelijke samenzijn hebben georganiseerd.
Jezus Christus hoopt, dat wij blij zijn met en dankbaar voor de inzet van andere mensen. En Hij hoopt nog meer dat wij hierdoor zo geraakt worden, dat wij naar vermogen willen gaan meedoen, zodat er steeds meer mensen komen, die zich willen inzetten voor de eer van God en het welzijn van hun medemensen.
Ik wil jullie tot slot een waar gebeurd voorval verhalen. Ooit in een of ander bedrijf werkte een vrouw, Antoinette, en op haar kantoor waren veel collega's, die niet zoveel zin hadden om zich echt goed in te zetten. Maar Antoinette wilde Christus dienen in de anderen. En daarom hielp zij iedereen en bleef altijd kalm en vriendelijk. Soms werd iemand kwaad op haar en plaatste opmerkingen als: "Je werkt toch zo graag, nou, neem mijn portie dan ook maar!" Antoinette zei dan niets, maar werkte rustig door. Zij wist, dat de mensen het niet zo kwaad bedoelden en dat iedereen zo zijn zorgen had.
Wanneer haar collega's op een dag al naar huis zijn, komt het afdelingshoofd naar haar toe en vraagt: "Nu moet je me toch eens vertellen hoe jij het klaarspeelt om nooit je geduld te verliezen." Ontwijkend antwoordde zij: "Ik probeer de dingen van de positieve kant te zien". Maar haar baas reageerde ongelovig: "Nee, dat is het niet alleen. Het heeft zeker iets met je geloof te maken. Anders is dat gewoon niet mogelijk. Maar het zet me wel aan het denken!"
Een paar dagen later werd Antoinette naar de directiekamer geroepen. Ze wilden haar overplaatsen naar een andere afdeling. "Zodat u de sfeer ook daar wat kunt verbeteren, zoals u dat hier hebt gedaan," zei de directeur.
Lieve mensen, als ik jullie van harte een zalig kerstfeest toewens, dan hoop ik, dat jullie mooie en gezellige dagen zullen hebben, en ik hoop ook, dat jullie diep in jullie hart geraakt worden door het dienende voorbeeld van Jezus Christus, die volkomen belangeloos in onze wereld is gekomen om ons leven van vreugde en verdriet met ons te delen, en dat wij ook geraakt worden door hetzelfde dienende voorbeeld van de mensen hier, die zich voor ons inzetten. Zij voelen zich blij en gelukkig, zij zijn dankbaar, dat zij dit mooie werk mogen doen. Proberen ook wij belangeloos steeds meer goede werken te verrichten, voor God en voor mensen. Dan hebben wij begrepen wat Kerstmis is. Want dan hebben wij meegewerkt aan vrede, aan tevredenheid onder de mensen. Nogmaals zalig kerstfeest, en alvast Gods rijkste zegen voor het nieuwe jaar 2010!