Hoogfeest van Kerstmis (2008)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 477 niet laden
Welkom U allen,
Vanavond doorbreken we de gewone gang van zaken. We verleggen onze aandacht naar een boodschap van een nieuwe wereld. Het is de geboorte van een kind dat ons stil doet staan bij  het leven zelf. Wij staan stil bij zijn kribbe om over ons eigen geboren worden na te denken. Waartoe zijn wij zelf geboren? Wat doen wij met het geschenk van het leven? Het kind wordt ons geschonken opdat wij onszelf schenken aan elkaar.

Zo kan er vrede groeien, vrede die niet meer weggenomen kan worden door berichten van oorlog, berichten van kredietcrisis, berichten van haat en geweld, berichten van misbruik en uitbuiting van kinderen, berichten van duisternis die de menselijkheid soms dreigt weg te nemen uit de wereld. Deze vrede die U vannacht wordt verkondigd is sterker dan dat alles.

 Ik wens U een mooie en inspirerende viering toe

 Bienvenu à toutes et à tous qui célèbrent avec nous ce soir la solennité de Noël. Dieu partage avec nous notre humanité afin que nous toucherions à sa dinivité. Heureux les voyageurs de nuit qui ecoutent le message des anges: gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime. Je vous souhaite que l'eucharistie de cette nuit sainte vous transmettra la grâce divine

Welcome to our guests who celebrate Christmas with us tonight. God shares our humanity in order that we can reach his divine presence. Blessed are the travellers of this night who understand the message of the angels: Glory to God and peace on earth for men whom He loves. I wish you a very grace-filled celebration.

Wilkommen an unsere Gäste die mit us Weihnachten feiern diese Nacht. Gott teilt unsere Menschlichkeit ob das wir seine Gottlichkeit erfahren können. Gesegnet sind die Wanderer in der Nacht die die Botschaft der Engel verstehen: Ehre zu Gott in der Höhe und Friede auf Erde für den Menschen denen Er liebhabt. Ich wünsche Ihnen ein gnadenvolle Messfeier.

Bienvenidos a todos presentes aquí con nosotros esta noche para celebrar la Solemnidad de Navidad. Dios comparte nuestra humanidad a fin que nosotros podamos llegar a su divinidad. Bienaventurados los viajeros de esta noche quienes entienden el mensaje de los ángeles: «¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!». Les deseo una celebración llena de gracia.

Welkom aan alle bezoekers van deze nacht die tussen alle glamour en glitter een authentieke boodschap van vrede willen horen. U mag hier de stem van God verstaan die ook voor U bestemd is, de stem van God die bron van vrede en liefde is voor alle mensen.

Welkom aan U allen, ook als U heeft geaarzeld om de drempel over te gaan. U mag zich thuis voelen hier in de stal waar het kind zijn armen uitspreidt om Gods liefde naar allen uit te zenden

Welkom aan allen die zoveel inzet toont voor onze parochie. U mag op dit hoogfeest van Kerstmis horen dat God onze kerk, onze parochie en ons allen persoonlijk een weg van vrede en liefde wijst.

Brengen wij ons leven bij God en vragen wij om vergeving voor alle momenten dat we Gods licht vergaten of zelfs verduisterden.
schuldbelijdenis

Een nieuwsbericht in het journaal duurt niet langer dan gemiddeld dertig seconden. Met nog een klein interview en achtergrondinformatie, krijgt U in maximaal twee, drie minuten een problematiek voorgeschoteld en uitgelegd die de mensheid of ons land bezig houdt. Steeds weer nieuwe beelden en berichten verglijden langs ons beeldscherm. Als er een crisis uitbreekt die vele dagen en weken duurt, moeten er rond die crisis steeds weer andere berichten volgen die nieuwswaarde hebben.

Het nieuws in de wereld heeft een hoge snelheid gekregen en een grote afwisseling: het moet wel boeiend blijven om de kijkcijfers te blijven halen. Er worden keuzes gemaakt: wat mag wel op het journaal en wat valt er buiten? Zo worstelen de redacties van kranten met de vraag wat de opening van de voorpagina moet worden: welke foto en welke kop? Zes woorden is wel heel erg veel: een zin in telegramstijl moet de interesse wekken, dan wordt de krant beter verkocht. We zien dat de scheidslijn tussen nieuws en amusement steeds dunner wordt: staat informatie nog bovenaan of is het vooral het pure feit dat men blijft kijken en niet 'weg-zapt'?

Bij de grote omloopsnelheid van het nieuws is het wonderlijk dat er afgelopen jaar zoveel aandacht was voor een slogan waaraan talloze mensen nieuwe hoop ontleenden. Het motto Change; yes, we can! heeft in de Verenigde Staten zoveel stemmen behaald dat nu velen verlangend uitzien naar eind januari 2009 in de hoop dat deze verandering werkelijk plaats zal vinden.

Blijkbaar is de afwisseling van het nieuws niet voldoende. Mensen beseffen dat er fundamenteel weinig verandert en dat de problemen waar de mensheid voor staat, milieu, oorlog en vrede, economie, onoplosbaar lijken. Toch blijven mensen hopen op een nieuwe toekomst en deze hoop werd door dit motto afgelopen jaar wakker geroepen. Deze hoop heeft veel bevolkingsgroepen met elkaar verbonden en overstijgt zelfs de grenzen van één natie: het was een golfbeweging over de hele wereld. Overal werden mensen enthousiast door de gedachte dat verandering mogelijk is. Dat leidt tot hoge verwachtingen. Er wordt heel erg veel van één mens verlangd. Het is beangstigend hoeveel verwachtingen op de schouders van een aankomend president worden gelegd. Moeten de veranderingen allemaal van hem komen? Hoe zit het dan met ons?

Kerstmis gaat over verandering en eeuwigheid. De geboorte van een kind is een uniek gebeuren dat een enorme verandering in een gezin teweegbrengt; net zoals onze eigen geboorte die een grote verandering was voor onze eigen ouders. We kunnen het ons niet herinneren. We kunnen het ons wel verbeelden en dat spreekt ons in deze kerstnacht zo aan.

We worden geboren in een wereld die verder gewoon zijn gang gaat, een wereld die we niet gemaakt hebben en die we ook niet naar onze hand kunnen zetten. De geboorte van een nieuwe mens lijkt er weinig toe te doen. Er zijn andere berichten die de gemoederen meer bezig houden. De geboorte van een kind is geen wereldnieuws. In onze tijd komen kinderen vooral in het nieuws als zij lijden door hongersnood of oorlog, of wanneer er uitbuiting is of mishandeling en misbruik. Ook de geboorte van dit kind was toen geen wereldnieuws: in een uithoek van de wereld van het Romeinse Rijk, in de uithoek van het land Israël, in een plaats die symbolische en profetische betekenis had, maar die zeker niet de hoofdstad was noch religieus, noch politiek, noch economisch.

Deze nacht is de geboorte van het kind Jezus te Bethlehem in Juda wereldnieuws. Tenminste: de mensen maken er wereldnieuws van omdat zij deze dagen halt houden met hun gewone werkzaamheden en speciale dagen ervan maken. Maar ook hier is niets nieuws onder de zon: deze dagen staan vol met tradities en gebruiken. ieder land en ieder gezin heeft zo eigen gebruiken.

De boodschap van Kerstmis is dat God vannacht iets nieuws is komen brengen. God wordt vaak gezien als de eeuwige gelijkmatigheid, de eeuwig zijnde, semper idem, weinig spectaculair. God heeft echter besloten om een verandering aan te brengen in de geschiedenis van de mensheid, een verandering die de mens ten goede zal komen. Deze verandering houdt in dat God voortaan zijn intrek wil nemen temidden van de mensheid. Hij wil het menselijk bestaan delen. In het Oude testament zei God tegen Mozes: "Ik ben afgedaald en heb het lijden van de mensen gezien. Ik wil hen bevrijden en daarom zend ik jou, mijn dienaar". In deze kerstnacht ziet Hij het lijden van de mensheid maar Hij zend geen dienaar, maar Hij is zelf gekomen om dit menselijke bestaan met ons te delen. Het is een onvoorstelbare verandering die God blijkbaar heeft gekozen: om het bestaan van een mens op zich te nemen en dan nog wel als een kind. Hij koos om geboren te worden in een uithoek van een land, gelegd te worden in een kribbe.

Deze verandering van Godswege kan ook de mens veranderen. De mens wordt door de geboorte van dit kind hersteld in zijn verankering in God. Er is nieuwe hoop doordat de mens het zicht wordt gegund op de wereld zoals God deze bij de oorsprong bedoeld heeft. Deze verandering die God aanbrengt in de geschiedenis van de mensheid, is de bron van onze vreugde vandaag. Dit bericht is niet zoals de steeds wisselende nieuwsberichten die eigenlijk geen nieuws zijn. Het is een fundamentele verandering die onszelf raakt in onze identiteit: dat wij zelf ook kind van God zijn.

De hoop op de nieuwe wereld die we ook proeven in het optimisme rond het motto Change, yes we can! ontlenen wij als leerlingen van Christus niet aan de uitstraling van één mens, maar aan dit teken dat God ons vandaag geeft en dat de mensheid een nieuwe geschiedenis biedt. Herkennen wij voldoende die verandering en beseffen we wat dit voor ons betekent? Zijn wij bereid om in die verandering mee te gaan?

Het kind Jezus zal groot en volwassen worden. Hij zal het koninkrijk van Gods liefde verkondigen en zichtbaar maken in zijn leven, in zijn spreken en handelen. Hij is de vleesgeworden barmhartigheid van God. Hij heeft volgelingen om zich heen verzameld die tot op vandaag voortgaan op die weg, de weg van het evangelie. Het is die verandering in mensen die de wereld hoop geeft, het gaat om mensen die zich willen spiegelen aan dat kerstkind, niet alleen nu hij klein is en in de kribbe ligt, maar ook later als hij zijn roeping volgt.

Change, yes we can! mag niet uitsluitend op de schouders van een aankomend president worden gelegd. De verandering waartoe God ons oproept en waarvan dit Kerstkind Jezus het teken is, is een transformatie van onszelf, om mens te zijn die zelf barmhartig is en wil bouwen aan Gods gerechtigheid in onze wereld. Mogen wij in die verandering meegenomen worden.

Zalig Kerstfeest.

Amen.