Tweede Kerstdag - Stefanus (2006)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 198 niet laden

STEFANUS

In het verhaal over de terechtstelling van Stefanus dat wij in de eerste lezing hoorden, vallen de gelijkenissen op met Jezus sterven aan het kruis. Ook Stefanus sterft buiten de stadspoortj en net als Jezus bidt hij voor degenen die hem ter dood brengen. Zijn gebed 'Heer Jezus, ontvang mijn geest' doet denken aan Jezus'
woorden aan het kruis: 'Vader, in uw handen -,leg ', ik mijn geest'.
Lucas, de schrijver van de Handelingen der Apostelen waaruit de eerste lezing van vandaag is genomen." stelt dus Stefanus voor als iemand die Jezus letterlijk navolgt, tot in zijn sterven toe. Stefanus zit volgens datzelfde verhaal de hemel open en Jezus staande (!) aan Gods rechterhand dus niet zetelend zoals daarentegen elders over Jezus wordt gezegd. Het is alsof Jezus zojuist is opgestaan om zijn getuige Stefanus moed in te spreken en hem bij zich op te nemen.

VOLHARDING VAN STEFANUS

En in het evangelie van vandaag horen wij Jezus' woorden: Jullie zullen door iedereen worden gehaat om mijn naam", Wie volhardt tot het einde, zal worden gered.
Blijkbaar is het belangrijk,  geduldig te zijn, verdraagzaam standvastig volhardend vol uithoudingsvermogen, hoop en verwachting. Het gaat om de taaie, geduldige weerbaarheid van de christen, de volhardende, hoopvolle moed van Stefanus. Alles wat Jezus in dit evangelie van deze tweede kerstdag voorspelt is werkelijkheid geworden in het leven en het sterven van Stefanus, degene die wordt afgeschilderd als de eerste die met zijn bloed getuigenis aflegt van Jezus en diens goede boodschap.

JEZUS VOLGEN

Het feest van Sint Stefanus heeft nog niets ingeboet aan actualiteit. De vrijheid die Jezus de mensen wil geven, is gevaarlijk. Er ontstaat strijd er vloeit bloed Stefanus heeft het gewaagd, te verkondigen dat God meer is dan wet en godsdienst en alles overstijgt in liefde en gerechtigheid. Daarvoor heeft Jezus, wiens geboorte wij deze dagen vieren, zijn leven gegeven. Dat durven te verkondigen is in Jezus' voetstappen treden zoals Stefanus heeft gedaan.

Stefanus, de eerste martelaar. de trouwe volgeling, mag binnengaan in Gods Rijk en delen in Gods glorie. Als ook wij proberen Jezus van Nazaret te volgen, breekt ook voor ons eens de hemel open.
Dit brengt ons nog even terug naar de eerste lezing van vandaag. Deze zegt:: de diaken Stefanus ziet in zijn opperste lijden de hemel open, hij ziet het licht van God en van Jezus schijnen in zijn duisternis. Dat licht is niet te doven.

Mensen die geloven in die goddelijke kracht, zijn niet klein te krijgen. Ook dat hoort  tot het zogeheten 'Zalig Kerstmis'. Ik wens het ons allen van harte toe.