lukas 1,26-38 A jaar Maria onbevlekt ontvangen

Uit het evangelie van Lucas 1 v 26 tot 38 :De engel Gabriel kondigt Maria de geboorte aan van Jezus
 [26] In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, [27] naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. [28] Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ [29] Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. [30] Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. [31] Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. [32] Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. [33] Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
     [34] Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ [35] De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. [36] Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, [37] want voor God is niets onmogelijk.’ [38] Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Begrijpen hoe Maria zwanger wordt zonder gemeenschap te hebben is onmogelijk. Het is een Goddelijk wonder.
Daar begint het al, hoe kunnen we dat nu geloven, de wetenschap is duidelijk: je hebt buiten een eicel nog een zaadcel nodig om een kind te verwekken.  Maar ons geloven  brengt ons onmiddellijk bij een veel belangrijker wonder : dit kind, Jezus, is Heilig en Zoon van God. En nu wordt het vorige ook duidelijk. Een Zoon van God baren heeft God gewild zonder dat  er een gemeenschap plaats vond men een wereldlijke man.  Het vindt plaats op een hoger niveau waar wij met ons verstand niet bij kunnen en dat is ‘geloven’. Jezus is dus Heilig en Zoon van God. God die ons het eerst heeft lief gehad, nog voor we van hem hoorde spreken, Hij wil dat we hem leren kennen en komt daarvoor als mens op de wereld
In het scheppingsverhaal lezen we dat mensen gemaakt zijn naar Gods beeld. Ben ik dan ook een beetje heilig? En wat betekent dit ‘heilig zijn ‘ .
Het betekent dat God niet werkt met halve waarheden. God kan niet leven met waarheden die we aanpassen aan mijn denken en uw denken.
Heiligheid wil zeggen puurheid en zuiverheid. Dikwijls denken we rechtvaardig te zijn, maar in wezen volgen we gewoon de wet, respecteren we de regels.
Rechtvaardig zijn begint bij heiligheid, puurheid en zuiverheid, het begint bij Jezus.
Wij moeten dus worden zoals Jezus, heilig. En dat kunnen wij door Gods genade en door de kracht van de Heilige Geest.
Soms denken we: Ik ben rechtvaardig als ik niet lieg, niet bedrieg, niet vreemd ga. Er zijn echter zoveel mensen die niet in God geloven en toch niet liegen en bedriegen en niet vreemd gaan.
Wanneer we in God geloven moeten we dus ook vanuit God vertrekken.Vanuit Zijn Heiligheid handelt God in ‘gerechtigheid’. Gerechtigheid is doordrenkt met Gods genade, barmhartigheid en vergeving en gaat dus veel verder dan ‘rechtvaardigheid’. Het is structurele liefde.
Gerechtigheid is Gods geschenk aan ons. Door dit geschenk ontvangen wij Zijn genade, barmhartigheid en vergeving. Zo kunnen we rechtvaardiger zijn in ons handelen en zo nodig anderen vergeven, zelfs al staan we in ons gelijk. Wanneer we mensen kwetsen hebben we vergiffenis nodig, zonder daarom onze verantwoordelijkheid op te geven. Jezus, heeft ons daarvoor de kracht van de Geest beloofd en die is voor ons beschikbaar als wij in dichte relatie leven met Jezus.  
Rechtvaardigheid is het resultaat van onze verbondenheid met Jezus. Ons denken wordt dan zuiverder, we zullen onwaarheden zien.We staan soms erg alleen in vele keuzes in ons leven.
Laten we dus wandelen in de aanwezigheid van Jezus, die Gods Zoon is en Heilig en vragen we in alle omstandigheden de kracht van de Heilige Geest. Dan wordt ons gelovig zijn net iets verschillend, omdat we, dagdagelijks, mogen leven in Gods genade. We zullen de waarheid zien, we zullen Zijn kracht ontvangen, omdat Hij ons nabij is.
 

Kleine Jezus

Voor veel mensen lig jij nog steeds in de voederbak
en ben je klein gebleven.
Je ligt nog steeds in de stal, een schamel dak
en blijft daar dan heel je leven.
Lieve Jezus ik hoop wel dat je groeien mag
van al die mensen
die denken heel groot te zijn.
Leer ze nederigheid, respect en ontzag.
Groei met ze mee Heer ze zijn soms
Zo klein!