Dieptepunt en hoogtepunt

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Wat op Golgota gebeurde, is in alle opzichten absurd. Jezus had niets misdaan, zelfs Pilatus moest dat toegeven. Hij genas zieken en vergaf zonden. Hij was Gods vleesgeworden goedheid. En toch werd Hij als een misdadiger terechtgesteld. Dat zou toch niet mogen. Maar intussen gebeurde het wel. Niet alleen toen, twee duizend jaar geleden, even buiten Jeruzalem. Ook nu. De actualiteit laat het elke dag zien: onschuldige mensen, zelfs kinderen, worden opgejaagd, mishandeld en vermoord. Zo boosaardig kan het kwaad zijn. Zo absurd kan het in de wereld toegaan.

Jezus is niet gekomen om uit te leggen hoe dat allemaal mogelijk is. Hij was ook niet bij machte om het te verhinderen. Spontaan verwachten wij dat God zou ingrijpen om dergelijke gruwelen te voorkomen. Maar Hij doet dat niet. Tot onze grote ergernis. Ook op Golgota was dat protest tegen God te horen. Men verweet Jezus dat Hij niets deed om te verhinderen dat zijn beulen Hem aan het kruis sloegen. Blijkbaar gaat God anders te werk dan wij van Hem spontaan verwachten of zelfs eisen.

Jezus is tot op Golgota gegaan om bij die mensen te zijn die op de vele Golgota's van deze wereld terechtkomen. Omdat er zoveel kruisen op de wereld staan, is Hij zelf een kruis komen dragen. Opdat die plaatsen niet leeg zouden zijn en niet verstoken zouden blijven van Gods liefde. Zeker, wij kunnen daar scherpe aanstoot aan nemen. Paulus wist het maar al te goed: ‘Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid' (1Kor 1,23). En toch is dat Gods kracht. De kracht van Degene die liefde is zonder meer. Hij ging de dood niet uit de weg, maar maakte hem door, in al zijn afzichtelijkheid en absurditeit.

Goede Vrijdag is een absoluut dieptepunt. Het openbaart hoe het er in de wereld kan toegaan. Toen en nu. Mensen worden verpletterd door zinloos geweld. De macht van het kwaad vindt altijd bereidwillige handlangers. De ergernis daarover moet al onze krachten in het verweer roepen om te voorkomen dat het zo blijft gaan. Liever dan ons te verkijken op een God die schijnbaar niet ingrijpt, zouden we zelf moeten ingrijpen. Golgota is een kreet van protest tegen zoveel absurd geweld.

Tegelijk is Goede Vrijdag een absoluut hoogtepunt. Zozeer immers heeft God de wereld bemind, dat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft om bij ons te zijn. In alles, maar dan ook alles wat ons bestaan kan meebrengen. Opdat wij zelfs op de Golgota's van deze wereld, wanneer allen gevlucht zijn of alleen maar staan te schelden, niet in de steek gelaten zouden worden.

Golgota is het laatste woord van het kwaad. Het is niet het laatste woord van God. Achter die sombere heuvel daagt het licht van de Paasochtend.