Palmtak

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Het is vandaag Palmzondag. Dat wil zeggen, dat wij vandaag aan Christus onze hulde willen brengen. Eens hebben de kinderen van Israël dat ook gedaan. Zij braken takken van de palmbomen af, legden kleden op de weg waar Hij langs kwam, en zij riepen: Hosanna, de Zoon van David, de Messias, de verlosser. Zij zullen het met de beste bedoelingen gedaan hebben, al zagen zij in Christus vooral een bevrijder in politieke zin, en niet zoals Jezus wilde: een bevrijder in geestelijke zin, een bevrijder van zonde en dood.

En het is in deze zin, dat wij Christus willen huldigen. Hij heeft ons verlost van de zonde, waardoor de vrede met God werd hersteld. Want war voor kwaad we ook gedaan hebben, als wij dat kwaad betreuren, dan is dank zij Jezus' lijden Gods vrede weer met ons. Daarom wordt ons een palmtak uitgereikt. Want wij kennen het verhaal dat God zeer vertoornd was op de mensheid. En in zijn toorn zond Hij een zondvloed over de aarde, waarin mens en dier ondergingen. Alleen Noach en de dieren in de ark bleven in leven. En toen zij in de ark verbleven, en het land weer droog werd, wachtte Noach op een teken van God, dat alles weer in orde was, en dat er weer vrede was tussen hemel en aarde. En dat teken kwam. Een duif kwam aanvliegen met een palmtak in zijn bek. Hij bracht Gods vrede naar Noach en de zijnen. Daarom wordt ons een palmtak gegeven vandaag, om te zeggen tegen ieder van ons: het is weer goed tussen God en jou, wat er ook gebeurd is, dank zij Jezus.

Maar er is nog een tweede reden waarom wij vandaag aan Jezus onze hulde willen betuigen met een palmtak. Wij willen onze vrede geven aan elkaar. Daarom geven wij de palmtak aan elkaar door. Want als God zo lankmoedig is, kunnen wij toch niet achterblijven? We weten dat we tekort schieten, dat mensen niet tevreden zijn over ons. Dat spijt ons. Maar wij willen de verstoorde relatie herstellen. Daarom geven wij die palmtak aan elkaar. Dat is dé hulde voor onze Heer. Wij kunnen Hem geen grotere hulde brengen, dan door elkaar de vrede te geven en te gunnen.