Bij de palmprocessie

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Als wij vandaag jubelend de Heer binnenleiden in onze parochie, dan weten wij dat deze processie geen triomftocht is, want de Heer die wij inhalen was gezeten op een ezel. Hij komt als een vredevorst, weerloos en machteloos. Toch willen wij verkondigen, met de palmtakken in onze handen, dat Jezus tenslotte zal zegevieren over alle kwaad, onrecht en lijden in deze wereld. Wij erkennen dat alleen het lijden van de Heer de weg kan zijn naar de heerlijkheid. Alleen door zijn lijden en kruis brengt Hij ons tot de heerlijkheid van de verrijzenis. In de liturgie van de Goede Week klinkt er toch iets feestelijks door als wij stilstaan bij het kruis en het lijden van de Heer. Op het Paasfeest draagt de verrezen Heer in zijn lichaam de tekenen van zijn lijden. Lijden en heerlijkheid horen bij elkaar. Daarom dragen wij het kruis van Jezus vooraan in de processie, maar het is het kruis dat reeds getekend is door de palmtak van de overwinning. Ook vandaag zullen wij het kruisbeeld in onze woning tekenen met de palm van de overwinning. We palmen de graven van onze lieve doden en belijden dat, dank zij de dood van Jezus, zij nu reeds mogen delen in zijn onvergankelijk leven. Daarom zingen wij ook: "Wij roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus, in Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis, door wie wij verlost en bevrijd zijn."