Palmzondag C - 2007

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 129 niet laden

Overweging bij de palmwijding

Zusters en broeders

We begonnen deze eucharistieviering met de lezing van het evangelie van de intrede van Jezus in Jeruzalem. De bevolking verwelkomt Jezus als koning en zwaait hem palmen toe. Straks zullen we de palmen zegenen, zowel de palmen die hier in de kerk zijn en die je straks kunt meenemen, of de palmen die je zelf meegebracht hebt.

Dit zegenen van de palmtakken en het meenemen van gewijde palm naar huis heeft een diepe betekenis. Graag wil ik even op twee aspecten ingaan.

Toen de bevolking van Jeruzalem Jezus met palmen, tegemoet trok, zongen ze ‘Hosanna de zoon van David’ ‘Welkom aan de nieuwe koning’. Als we palm meenemen naar huis wil dit zeggen dat we Jezus als koning van ons leven erkennen. Gewijde palm aanbrengen in de huiskamer betekent dat je zegt: ‘In mijn huis is Jezus de uiteindelijke koning. In ons gezin draait het niet om geld, of bezit, of schone schijn, neen. We willen leven zoals Jezus het ons voorgeleefd heeft.’ Gewijde palm aanbrengen in de huiskamer betekent dat we zeggen: ‘hier willen we niet in de eerste plaats de goden van de macht of het plezier of de tv centraal stellen, hier mag Jezus heersen, en willen we ons leven richten naar wat Jezus ons voorhoudt’

Zo is het meenemen van gewijde palm geen gemakkelijk symbool, het is veeleer een engagement. Het maakt duidelijk dat ook wij Jezus als koning van ons leven willen erkennen en er naar leven. Zo is de gewijde palm een symbool van ons engagement naar Jezus toe.

Een tweede aspect is ons wellicht meer vertrouwd. Het is het element van bescherming. De koning in de oudheid was de handhaver van de orde en de veiligheid. Hij stond symbool voor de bescherming. Het was de taak van de koning zijn volk te beschermen.

Hedentendage is pijnlijk duidelijk wat er kan gebeuren als dit symbool wegvalt. In Irak is de vroeger leider Saddam Houssein al vier jaar van de macht verdreven. Hij kan de orde en de veiligheid niet meer handhaven. Maar er is geen algemeen erkend gezag in zijn plaats gekomen. En dagelijks horen en zien we in het nieuws bloedige bomaanslagen. Journalisten hebben het over een staat van burgeroorlog. Dit gebeurt als de leider, als de koning zijn onderdanen niet meer beschermt.

Als we palm meenemen naar huis dan zit bij vele mensen dat element van bescherming er nog sterk in: palm als bescherming tegen ziekte en tegenslagen, palm als bescherming tegen ongeluk en noodlot. We vragen dan dat Jezus, de hemelse koning ons leven mag behoeden en bewaren, dat we mogen leven in de palm van Zijn hand, dat Hij ons mag beschermen. En zo is de gewijde palm een rijk symbool van Jezus’ bescherming over ons.

Zusters en broeders, straks gaan we de palm zegenen en besprenkelen met gewijd water. En op het einde van de dienst mag je deze palm meenemen naar huis. Laten we daarbij danken en bidden dat Jezus de koning mag zijn van ons leven, van jouw leven, van mijn leven. En dat Hij ons en al diegenen die ons dierbaar zijn mag beschermen, zoals een koning deed ten tijde van Jezus.

Amen.