Gods naam, geschreven in ons hart

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Toen God de mens had geschapen, zag Hij blijkbaar onmiddellijk dat dit niet goed was. Want toen zei Hij: 'Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal daarom een hulp maken die bij hem past'.
Waarom zag God dat onmiddellijk? Omdat Hij de mens geschapen had naar zijn beeld, op Hem gelijkend. En God is een wezen dat helemaal op anderen betrokken is. Dat zegt zijn naam, die Hij ooit geopenbaard heeft.
En het merkwaardige is dat die naam ook geschreven staat in ons hart. Want als je heel diep in je eigen hart kijkt, zul je zien dat deze God daar woont. God is dichterbij dan je denkt. Het is zelfs zo: als je gelooft in jezelf, zul je ook geloven in God. Laten we daar wat dieper op ingaan.

In het boek Exodus, hoofdstuk 3, vraagt Mozes hoe God heet, hoe zijn naam is. En het antwoord van God is: 'Mijn naam is: Ik-ben-die-is'. We moeten dat niet filosofisch opvatten. Het betekent niet: ik ben de zijnde, maar het betekent exact hetzelfde als wanneer een vader of moeder tegen een bang kind zegt: 'Je hoeft je niet bang te maken. Ik ben er ook nog'.

Het betekent dus: Ik ben er voor jou. Of, zoals in datzelfde hoofdstuk van het boek Exodus staat: 'Ik heb je ellende gezien. Ik heb je jammerklachten gehoord. Ik ken je lijden. Ik daal af om je te komen bevrijden. Ik ben er ook nog. Wees maar niet bang'.

Dat is God. Dat is zijn naam. Dat is zijn wezen. Hij is er voor ons. Wij hoeven nooit bang te zijn.

Wij mogen van God geen beeld maken. Wij hebben ook in onze kerken geen beeld van God zoals wij die hebben van heiligen. Niet op de ramen, niet in de nissen. Wij mogen van God geen beeld maken, want gegarandeerd dat het een fout beeld is.
God heeft zelf een beeld van zichzelf gemaakt. Dat is Jezus van Nazaret. In Hem kunnen wij zien wie God is. In Hem zien wij Gods naam: Ik-ben-er-voor-jou. Dat hebben niet alleen duizenden mensen in zijn omgeving ondervonden, maar ook miljoenen mensen na hen. Hij was er voor zieken, voor armen, voor stervenden, voor zondaars. Hij was er voor verdrukten en misdeelden. En niet alleen met mooie woorden, maar metterdaad. Hij heeft zichzelf niet gespaard. Hij was compleet solidair met hen. Hij heeft zichzelf weggegeven, letterlijk, tot in de dood, tot in de dood op het kruis. En toen Hij bij het laatste avondmaal brood en beker in zijn handen nam, heeft Hij heel zijn leven samengevat toen Hij zei: 'Neem, eet en drink. Dit ben Ik voor u'. Zo heeft God zichzelf uitgebeeld in Hem. Jezus is het beeld van God.
Maar God heeft zichzelf ook uitgebeeld in ons hart. Hij heeft zijn naam erin geschreven. Als wij diep kijken in onszelf, in ons binnenste, en wij zouden ons afvragen: wat het mooiste van onszelf is, wanneer we op ons best waren, dan is het antwoord: dat was toen wij er waren voor anderen, toen wij zorgden voor hen, hen beminden, naar hen luisterden, hen hielpen, hen bemoedigden. Wij zijn op ons best wanneer wij tegen een ander zeggen: 'Ik ben er voor jou; wees maar niet bang. Ik laat je niet alleen'.

Dan ben je op je best. Dan ben je Gods beeld, op Hem gelijkend.

En zijn dat ook niet de momenten waarop wij zelf het gelukkigst waren?

Gods naam staat geschreven in het diepst van je hart. Als wij blijven geloven in het beste van onszelf, zullen wij ook geloven in God.