3e zondag in de vasten C - 2007

Als er iemand iets mispeuterd heeft, dan vinden wij het maar normaal dat hij of zij gestraft wordt. Meer nog, wanneer dit niet gebeurt, gaan we steigeren. Een goede opvoeder trekt duidelijk lijnen en hoort consequent te zijn in het opleggen en uitvoeren van de sancties als men over de scheef gaat. In de loop der tijden wordt dit pedagogisch principe wel wat gecorrigeerd, door bv. te stellen dat iemand positief aanmoedigen beter is dan straffen, maar het principe zit diep in ons ingebakken. En dus ... als dat geldt voor mensen, geldt dat ook voor God. En zo leven sommige mensen met het verschrikkelijke godsbeeld van een god die straft als wij iets mispeuteren. Het is een God die aanbeden wordt uit angst voor repressie, een God die als een morele rechter over onze levenswandel kijkt. Dat godsbeeld was al heel vroeg in trek, zelfs al bij de natuurgodsdiensten. Bliksem was niet zomaar bliksem, het was