De meteoriet, een waarschuwing van God

We leven in een tijd waarin oude vertrouwde leefstijlen wegvallen en de wereld onderhevig is aan grote veranderingen in denken, leven en geloven. Terwijl de een dit als positief en vooruitgang ervaart, spreekt de ander juist van verval en achteruitgang. Ook zijn er gelovigen, die in gebeurtenissen de hand van God zien. Zo werd het neerkomen van een grote steen uit de ruimte gezien als een waarschuwing van God aan de mensheid. Dit is het begin: het wordt nog erger. Ook de blikseminslag op de dag dat paus Benedictus de wereld inlichtte over zijn aanstaande vertrek als paus werd gezien als een bijzonder teken. God trekt zich terug van de ongerechtigheden in het Vaticaan. God wordt gezien als een boosaardige.

Ook in Jezus tijd legden mensen rampspoed uit als een straf van God. Het was een veroordeling van mensen die dit overkwam. Jezus verzet zich tegen dit spreken over God. Hij benadrukt dat God barmhartig is en de mensen tijd geeft zich tot Hem te keren en vruchten voort te brengen die horen bij het Rijk van God. Dit is een andere kijken naar God. Hij boezemt de mens geen vrees in, maar door Jezus toont Hij Zijn verlangen mensen nabij te zijn. De Vader en de Zoon zijn één.

 

Angst voor de toekomst verlamt mensen in hun denken en handelen. Dat heeft weinig met geloof te maken. Niemand van ons kan weten wanneer het einde der tijden gekomen is. Iedere dag die wij krijgen moet gebruikt worden ten dienste van God en de mensen. Zo leven moet niet geschieden vanuit dwang of sociale druk, maar in volle vrijheid omdat men daarin ook zelf geluk en leven vindt. Het is niet verkeerd om in gebeurtenissen bijzondere tekenen te zien, maar er is ook voorzichtigheid geboden om God niet te snel hierin te betrekken. Door ons toe te vertrouwen aan Gods liefde leven wij ook zelf opener naar de toekomst toe. Niet te veel bezig zijn met wat zou kunnen gebeuren, maar juist datgene wat wij vandaag te doen hebben, als onze plicht zien opdat mensen daarop ook verder kunnen bouwen. Op die manier geef je zekerheid uit handen om een andere zekerheid te ontvangen.