Lukas 9,28-36 gedaanteverandering op de berg

Lukas 9,28-36 gedaanteverandering op de berg 

Op een berg zijn, is een plaats waar God heel erg nabij is. Mozes gaat de berg op om met God te spreken. Jezus brengt nachten door op de berg om te bidden tot zijn Vader.

De berg heeft een symboliek , het is een plaats om omhoog te gaan , te klimmen, niet alleen fysiek maar ook innerlijk. De berg staat voor het loslaten van wat ons elke dag drukt. De berg biedt uitzicht over heel het panorama van de schepping , en geeft ons een vermoeden van wie de Schepper is. Op de berg kunnen we zuivere lucht inademen, we ervaren een soort kracht , een nieuw worden . We worden ook innerlijk omhoog getild door die ervaring.

Een berg geeft ons ook een innerlijke ruimte naar boven toe , als we de berg zien willen we naar de top en op een berg staan geeft ons steeds een nieuwe ervaring van ruimte . Als we bidden of contact willen met God moeten we die ruimte creëren.

 Lukas schrijft in het evangelie in vers 29

[29] Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Tot daar het vers

bidden is een gedaanteverandering, het wordt zichtbaar wanneer Jezus tot zijn Vader spreekt. Jezus wordt zozeer innerlijk één met de vader dat Jezus zelf licht van het licht wordt. Wat hij van binnenuit is, is op dat moment waar te nemen; Jezus bestaat in het licht van God, Jezus is zelf als Zoon het licht.

Er is een overeenkomst en onderscheid met Mozes, beschreven in exodus hoodstuk 34 vers 29 tot 35 . Toen Mozes de berg Sinai afdaalde was hij er zich niet bewust van dat zijn gezicht glansde omdat hij met God gesproken had. Als hij spreekt met God straalt Gods licht op hem af en krijgt hijzelf een stralende glans, staat in de bijbel.

Mozes glanst van buiten. Jezus echter straalt van binnenuit. Hij ontvangt niet alleen licht, Hij is zelf licht van het licht.

De stralende witte kleren van Jezus bij de gedaanteverandering tijdens het bidden zegt ook iets over onze eigen toekomst. Witte kleren duiden op iets hemels , op engelen , op uitverkorenen.

Door de verbondenheid met Jezus lijden worden we gereinigd en ontvangen we ons oorspronkelijke kleed terug. Het kleed van het reine, het zonder zonden zijn. In verbondenheid met Jezus leven geeft ons licht en we worden zelf licht zegt ons ook Paus Benedictus in zijn boek over Jezus van Nazareth. We zijn in staat Gods liefde door te geven doordat we bevrijd zijn van zonden.

Het lijden van Jezus opent voor ons de poort naar vrijheid en het nieuwe leven, elke dag opnieuw.

Jezus lijden brengt redding. Jezus lijden is doordrongen van Gods heerlijkheid, waardoor het verandert wordt in licht, vrijheid en vreugde.

Als we in verbondenheid met Jezus willen leven en willen leven in licht, vrijheid en vreugde moeten we voor Jezus kiezen. Elke dag opnieuw en opnieuw. Gods staat met zijn liefde te wachten en ontvangt ons elk dag, elke minuut met open armen.

 Voor Jezus kiezen gaat niet vanzelf. We ondervinden tegenslag, we moeten te hard werken , hebben haast geen tijd meer voor onszelf, dingen lopen niet vlot , we worden ongeduldig. Kiezen om tijd te maken om te bidden is dan niet gemakkelijk.

We zien geen licht of we geloven niet in het licht. Woorden klinken soms leeg. Hoe kunnen we dingen niet alleen begrijpen maar hoe kunnen we gegrepen worden. Zijn we uitverkorenen?

Allemaal hebben we zovele vragen en voelen we ons soms triest , klein en leeg.

Daarom moeten we bidden. En nu we toch samen zijn kunnen we hier voor onszelf en voor elkaar bidden

 

Lieve God , laat uw licht op ons schijnen, laat ook ons gelaat glanzen , laat onszelf licht worden door ons leven in verbondenheid met Jezus.

Wij bidden u Heer voor ons gebed.

Lieve God geef ons de kracht om steeds tot u te komen de ganse dag , geef ons flitsgedachten van uw aanwezigheid , van uw grootsheid , van uw licht , zodat we u niet vergeten. We willen doen wat u wil voor ons leven. help ons hierbij .

Wij bidden u Heer voor ons gebed.

Lieve God

Laat ons in waarheid tot u komen, help ons vergiffenis te vragen . Het is soms zo moeilijk

Dikwijls zien we onze zwakheden niet. Ongeduld, , gelijk willen halen , meetellen doet ons soms hard zijn . Wij vragen u daarvoor vergiffenis.

Laat uw licht vandaag op ons schijnen om vandaag uw verbondenheid met u , uw vreugde licht en vrijheid te ervaren in ons leven

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed

God, we willen in gedachten op de berg gaan, in gedachten in uw armen belanden , in gedachten uw armen rondom ons voelen. Geef ons het gevoel van uw aanwezigheid waarin we geloven

Wij bidden u Heer voor ons gebed

Om goed te bidden moeten we de berg op .

Door het lezen van het evangelie kunnen we bewuster in relatie leven met God door te luisteren naar wat Jezus ons te vertellen heeft