1e zondag in de vasten C - 2007

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 166 niet laden

We hoorden zojuist in het Lucas-evangelie
een verhaal van de duivel en van engelen.

Een verhaal vol bijbelse symboliek:
‘onderricht èn levenswijsheid’.

Een verhaal over wat er zich ,
ook nu nog,
afspeelt in onze huidige samenleving,
maar ook bij ieder van ons individueel.

Het gaat over de welbekende:
bekoringen in de woestijn’.

Jezus is hier in worsteling met
alles wat een mens in verleiding kan brengen;
waarbij de ‘verleiding’ verpersoonlijkt wordt in de ‘duivel’.

‘Duivel’ komt van het Griekse woord ‘Diabolos’
en betekent: - in tweeën breken;
- uit elkaar gooien wat bij elkaar past;
- splijtzwam, splijter zijn.

Dat geeft meteen ook aan
wat ‘duivels’ is:
nl.:
  • het scheppen van tegenstellingen tussen:
    • mensen
    • opvattingen
  • mensen tegen elkaar opzetten
  • mensen zelfs tegen zichzelf opzetten
  • en dat soort dingen …

Het gaat dus vooral ook over de ‘kwetsbaarheid’ van de mens !

De eerste bekoring gaat eigenlijk over de ‘materie’:

- de dingen zijn er wel voor ons
en we kunnen en mogen er ook van genieten;

- maar: hoe gebruiken wij deze materie/deze goederen ?

en dit zowel inzake:

= respect voor die materie;
voor de natuur;
voor de beschikbare middelen.
= eerlijke verdeling ervan !

Vandaag zou Jezus tegen ons waarschijnlijk zeggen:
- wat gooi je toch allemaal zomaar weg ?
- heb je ook iets méér dan die kruimels
die je geeft aan behoeftigen ?
- enzomeer…

De tweede bekoring gaat over:
onze relatie met de andere mensen,
wie ze ook mogen zijn:

- hoe zit het met ‘onze macht’ t.a.v. sommige medemensen ?

- Hoe zit het met ons machtsmisbruik:
= in gezin of in familie ?
= op het werk met medewerkers of ondergeschikten ?
= op onze school met onze medestudenten ?
= t.a.v. ongeletterden, zwakken en misdeelden ?

- hoe zit het met onze eer en met ons respect ?
= niet alleen t.a.v. onszelf;
= maar vooral t.a.v. elke medemens
wie dat ook mag zijn !

De derde bekoring is de bekoring van de magie:
- waarbij we God gebruiken voor ons eigen voordeel !
- waarbij we Gods bescherming opeisen voor onszelf;
- ‘God, ik doe zoveel voor U,
ik bid veel en doe veel goeie werken ….
maar nu moet Gij, God,
toch ook eens dit of dat voor mij doen !

Elke bekoring is een heel spitsvondige mengeling
van goed en kwaad.
Maar deze 3 fundamentele bekoringen
maken ons duidelijk
naar welke richting we zo gemakkelijk neigen:
de richting van de zelfzucht !

En deze 3 bekoringen duiden ook aan:
waar wij die strijd zullen moeten leveren:
nl. op het domein van onze relaties:

- op de eerste plaats: onze relatie met God;
- onze relatie tot: medemensen;
elkaar;
wie dan ook !
- en tenslotte ook op het vlak van het gebruik
van de dingen die ons ter beschikking staan,
en waar wij dus mede-verantwoordelijk zijn:
voor een eerlijk gebruik
èn voor een eerlijke herverdeling ervan.

op basis van de homilie van pater Frans Mistiaen in 2004