1e zondag in de vasten C - 2007 (onvolledig)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 205 niet laden

Wij streven naar overvloed. Een extra uitkering zullen we niet laten liggen. Een fooitje of geschenk wordt nooit geweigerd. Niemand vind het fijn te moeten bezuinigen. Een regering die wil bezuinigen maakt zich niet populair. Economische groei is al tientallen jaren en misschien altijd al de leus in de politiek.
In het jaar 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen, waaronder Nederland de Milleniumdoelen opgesteld. Daaronder stat dat voor 2015 de extreme armoede, gebrek aan voedsel, water, onderwijs en huisvesting moeten zijn aangepakt op wereldschaal. Elk land heeft zich verplicht om zich op zijn manier in te zetten om die doelen te bereiken. Ik stel daarbij de vraag of het bereiken van dat doel samengaat met economische groei in onze landen. Een vraag die ik aan u stel om over na te denken. Ik geef er zelf geen antwoord op omdat ik er geen antwoord op weet.

Na de 2e wereldoorlog hebben wij natuurlijk een enorme economische groei gekend. En de hele bevolking heeft daarvan geprofiteerd. Er kwam een minimumbestaansniveau dat de overheid garandeerde door allerlei sociale wetten en uitkeringen.

Maar de laatste zes jaren zijn er in Nederland voedselbanken ontstaan. Zij brengen op schrijnende wijze het contrast tussen overvloed en gebrek in ons eigen land aan het licht. De economische groei brengt kennelijk niet automatisch een goed verdeelde welvaart met zich mee. Een deel van de bevolking krijgt overvloed en een ander deel tekort. De verhouding tussen rijk en arm groeit scheef. En dat geldt nog meer op wereldschaal. Tegenover de schrijnende armoede, honger en ziekten in de derde wereld staat een enorme overvloed in een wegwerpmaatschappij die ook nog eens het milieu ernstig vervuilt. En die vervuiling dumpen we als het even kan dan ook nog in arme landen als Nigeria.

Overvloed gaat altijd ten koste van de medemens. Wat wij te veel hebben, hebben anderen te weinig. En uiteindelijk gaat het ook ten koste van onszelf. Wat bedoel ik daarmee? De mens is een vrij wezen. Het is erg om gevangen te zitten. Ook geestelijk kunnen we gevangen zitten. Onze geest kan onvrij worden. En wel door materiële... (verdere tekst verloren)