Paasmaandag C - 2007

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD

Broeders en zusters, het openingsgebed spreekt er over dat God steeds nieuwe mensen aan de Kerk schenkt. En wereldwijd gezien groeit de Katholieke Kerk inderdaad. Maar hetzelfde gebed zegt ook dat wij wel trouw moeten blijven. Wat heeft God aan steeds nieuwe mensenkinderen als zij na enige tijd toch weer verflauwen in hun liefde. Zoals wij elkaar trouwen willen blijven, elkaar meer en meer willen liefhebben, elkaar steeds gelukkiger willen maken, zo moeten wij ook naar God en de Kerk toe steeds meer ons best doen. Wij moeten groeien. Alles wat leeft groeit.

Vragen wij God ons te helpen groeien in ons geloof.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. God, Gij schenkt steeds nieuwe kinderen aan uw Kerk. Geef dat uw dienaren in hun levenswijze trouw blijven aan het sacrament, dat zij in geloof hebben ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die ... . Amen.

PREEK

Als wij de verzen, die voorafgaan aan het evangelie van vandaag even meenemen, dan zien wij, dat daarin staat dat Maria Magdalena en nog een andere Maria op zondagmorgen heel vroeg naar het graf gaan kijken. Plotseling vindt er een aardbeving plaats. Een engel van God daalt uit de hemel neer, komt naderbij, rolt de steen van het graf weg en gaat erop zitten. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De bewakers beven van schrik en de engel zegt tegen de vrouwen dat zij niet bang hoeven te zijn en dat Jezus verrezen is. Zij moeten deze boodschap aan de leerlingen overbrengen. En dan begint het evangelie van vandaag: dat de vrouwen van het graf weglopen en even later komen zij Jezus tegen.

Er zijn twee partijen of drie zo je wilt: de engel, de vrouwen en de soldaten. De engel vertelt, de vrouwen zien en horen, de soldaten zien ook, of zij de woorden van de engel ook horen blijkt niet uit het verhaal. Maar wat een verschillende reacties. De vrouwen snellen weg om het goede nieuws aan de leerlingen te vertellen. De soldaten gaan naar de stad om aan de hogepriester te vertellen wat er is gebeurd en zij nemen een som geld aan om de waarheid te verdraaien. De mensen van de wereld laten zich van hun allerslechtste kant zien: omwille van hun eigen gelijk, het behoud van hun eigen positie, wordt de waarheid verdraaid. De offici