5e zondag van Pasen

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 459 niet laden

Jezus spreekt over het nieuwe gebod van de onderlinge liefde: Zoals ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben.

Het lijkt allemaal van zelfsprekend, we hebben deze kernwoorden uit het evangelie al zo vaak gehoord. Toch is de onderlinge liefde allesbehalve van zelfsprekend. Het is een blijvende opgave. Op aanstaande 10 mei vieren wij het feest van de zalige pater Damiaan. Hij wordt wel eens genoemd "de apostel van de naastenliefde". Hij heeft Jezus woorden concreet gemaakt in de situatie waarin hij leefde. Vanuit het evangelie kijken we naar Damiaan en vanuit Damiaan kijken we naar het evangelie.

 

Er zijn twee woorden die opvallen in dit evangelie:

Verheerlijking en liefde

 

Verheerlijking: Nu wordt de mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in hem. Jezus wordt verheerlijkt door God en God wordt verheerlijkt door Jezus.

Dit is het typische van heiligen: Zij danken hun grootheid aan God en zij verheerlijken Gods grootheid in zich.

Dat is het verschil tussen een held en een heilige. Een held bewonderen wij omwille van zijn sterk karakter, zijn ijzeren wil, zijn menselijke heldhaftigheid. Menselijk gezien had Damiaan nogal wat gebreken en kleine kanten: een moeilijk karakter, nogal vlug kwaad en in conflicten, ruw en onbeschaafd. Maar zijn liefde was heldhaftig. Zijn menselijke fouten verbrandden als stro in het vuur van zijn naastenliefde.

Damiaan is een levende heenwijzing naar God. Hij putte zijn kracht uit zijn geloof en zijn verbondenheid met God.

Een held presteert, een heilige gelooft. Zo was het met Damiaan. Het is niet toevallig dat hij ingetreden was in de congregatie van de Paters der Heilig harten. De mensen vertellen over het hart van God. Hen Gods goedheid laten aanvoelen: ook op die verdoemde plek die Molokai heette. Heiligheid groeit uit genade.

Damiaan heeft God verheerlijkt, God heeft Damiaan verheerlijkt.

 

Het tweede trefwoord in dit evangelie is Liefde.

"Een nieuw gebod geef ik u: gij moet elkaar liefhebben. Zoals ik u heb lief gehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben". Hieraan zullen allen herkennen dat gij mijn leerlingen zijt.

Jezus noemt de liefde het nieuwe gebod en het herkenningsteken. Het christendom kan alleen maar iets betekenen als het temidden, van de harde, zakelijke maatschappij en temidden van vaak onmenselijke structuren het primaat van de liefde blijft prediken en vooral voorleven.

In Damiaan is die liefde sprekend geworden. Hij is naar Molokai vertrokken om iets voor de melaatsen te doen. Hij is er gebleven. Geen buitenstander maar bondgenoot en lotgenoot.

"Wij melaatsen" Hij is solidair gebleven. "Mijn afkeer voor de zieke mens heb ik in 14 dagen kunnen overwinnen: mijn afkeer voor de ziekte nooit". En die kracht vond hij in zijn geloof.

 

In het leven van Damiaan gaan de Verheerlijking van God en de liefde voor de mens hand in hand. Voor hen was er gaan tegenstelling tussen zijn geloven in God en het beminnen van mensen.

Liefde is een gave van de geest daarom moeten wij erom bidden.

Kom H. Geest en vervul mijn hart van Uw liefde.