De deur naar het geloof openen

Beste vrienden,

"... hoe Hij voor de heidenen de deur naar het geloof had geopend." Is dat niet mooi uitgedrukt!

In de „Handelingen van de apostelen “, waaruit we net een stukje hebben gehoord, betekent het dat God, door de prediking van Paulus en Barnabas, de weg naar het geloof in Christus ook voor de heidenen had geopend. In de Handelingen van de apostelen, en vooral in de brieven van de apostel Paulus, vinden we immers de historische gebeurtenissen van die tijd tot in de kleinste details beschreven. Maar onafgezien daarvan vind ik die uitdrukking: “de deur naar het geloof openen” ook voor ons zeer mooi en toepasselijk. Wat wij „geloofsoverdracht“ of „religieuze opvoeding“ noemen, wordt hier op een onovertrefbare manier omschreven.   

En het geeft ook zeer goed de beperkingen weer waar ouders, leraren en opvoeders steeds weer mee worden geconfronteerd. Wanneer het erom gaat mensen voor het geloof te winnen en dat geloof aan de volgende generatie door te geven, wanneer het erom gaat mensen in het geloof op te voeden, dan kunnen we eigenlijk helemaal niets anders doen: we kunnen voor die mensen een deur openen – niet meer, maar ook niet minder.

Dat is niet alleen een zeer Belangrijke, maar ook een zeer nuttige en troostende boodschap; Troostend voor alle leraressen en leraars en troostrijk voor ouders en grootouders. 

Wanneer u zich zou afvragen wat ge verkeerd hebt gedaan, omdat uw kinderen de weg naar het geloof tot op heden niet hebben gevonden, dan kunt ge terugvallen op die woorden. Alles wat wij kunnen doen is een deur openen: aan anderen tonen wat dat geloof voor ons betekent, wat dat geloof aan mensen kan geven en welke hulp het in je leven kan betekenen.  

We kunnen de anderen niet door die deur dragen. En hen dwingen erdoor te gaan, dat gaat helemaal niet. Het zou ook geen resultaat geven. We kunnen die deur naar het geloof alleen maar openen, erdoor lopen moet iedereen voor zich doen. 

Dat is belangrijk, belangrijk voor ouders en belangrijk voor iedereen die zich met geloofsoverdracht bezighoudt. Wij kunnen mensen niet tot geloof dwingen, we kunnen alleen een deur openen.  

En wat ook nog zeer belangrijk is: wanneer de deur eenmaal open is, dan is de weg er doorheen ook vrij. Die deur valt nooit meer in het slot. Ze wordt door niemand meer gesloten of dichtgeslagen. 

Wanneer die deur open staat, dan kan je er vast van op aan dat God zelf ervoor zal zorgen dat de mensen de weg er doorheen zullen vinden.  Amen.