Johannes 13,33-38 Gods liefde verandert niet.

Johannes 13 v 33-38  Gods liefde verandert niet.

 We zijn blij samen met u te luisteren naar Gods woord.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Vandaag lezen wij uit de Blijde Boodschap van Jezus Christus volgens Johannes 13 vers 33 tot 38

 

Nadat Jezus  maaltijd had gehouden  met zijn leerlingen en  hun voeten had gewassen zei hij:

33. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.”

34. Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

35. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

36. Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen.’

37. ‘Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven!’ zei Petrus.

38. Maar Jezus zei: ‘Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen.

 

Juist voordat Hij zou verraden worden genoot Jezus van een maaltijd met zijn leerlingen. Hij wou zijn leerlingen voor de laatste maal spreken over zijn liefde voor hen. Wanneer Jezus de voeten van Petrus waste zei Petrus dat hij uit liefde voor Jezus zou willen sterven. Dat is nogal een uitspraak en Jezus sprak dan over de verloochening. Ik denk dat Petrus dacht, nooit van mijn leven. Alhoewel Petrus dit dus niet van plan was, overkwam het hem toch. Uit angst zei hij Jezus niet te kennen. Maar Jezus hield van Petrus niettegenstaande hij wist dat hij hem zou verloochenen. Petrus zal zich verschrikkelijke gevoeld hebben en getwijfeld aan de weg terug naar Jezus. Is het nog mogelijk een intense liefdesrelatie op te bouwen met Jezus na zulke zware fout? Ja, zegt Jezus ons hier duidelijk. Weet dat ik altijd van je zal houden. Als we geloven in Jezus en een diepe liefdesrelatie met hem willen opbouwen, dan overlaadt God ons met een eeuwigdurende liefde en een liefde die nooit verandert.

 

In de openbaring 1 Johannes hdst 3 vers 1 lezen we: Zie hoe zeer onze vader van ons houdt. Hij noemt ons zijn kinderen. Zijn liefde zal nooit ophouden of wijzigen.

Mijn liefde voor anderen wijzigt wel, naargelang hoe mensen mij behandelen. Maar voor God wijzigt er niets, zelfs al maken we fouten .

Wanneer we diepe spijt hebben zoals Petrus, die bittere tranen weende, en wanneer we om vergeving vragen, dan moeten we ons niet schuldig voelen. Schuldgevoel beperkt de kwaliteit van ons leven. Het is al vergeven, daarvoor stierf Jezus voor ons. God is een barmhartige God, God begrijpt ons, hij wist al wat we verkeerd zouden doen, hij kende de kwaliteit van ons denken, ons handelen, ons voelen, maar zijn liefde is zonder voorwaarden.

Zo heeft ons leven steeds hoop en vreugde. We mogen altijd opnieuw tot Jezus gaan, zoals Petrus. God is geen veeleisende God, maar een meedogende God die ons begrijpt en die met ons op weg gaat.

 

Gods liefde verandert nooit, is er en blijft er, voor ieder van ons. God vraagt daarom dat wij ook moeite doen om onze naaste lief te hebben. Gods liefde werkt dan door ons naar de naaste die misschien niet zo bezig is met Jezus en vele twijfels heeft.

Wij maken God intens blij als we zijn liefde doorgeven. Wij verdienen geen pluim, maar mogen leven in Gods genade en in de gaven van de Heilige Geest. Zo ontvangen we een speciale kracht, kracht om blij in het leven te staan. Met vallen en opstaan, zoals Petrus. We leven dan niet voor onze eigen eer en glorie, maar voor Gods eer en glorie. God is liefde en de intensiteit van zijn liefde verandert nooit, als we dat geloven dan moeten we ons niet ongelukkig voelen omdat we niet perfect zijn. We zijn voor God zeer belangrijk. Waarom moeten we dan zo verlangen naar menselijk erkentelijkheid? Dat getuigt van ongeloof in Gods liefde. Wanneer we  niet tevreden zijn met onszelf en we vinden onszelf maar niks, beledigen we God in zijn intense liefde voor ons. Van iemand houden die steeds maar zegt dat hij niks waard is, is verschrikkelijk, ook voor God.

Niets is zo groots en belangrijk als Gods eeuwigdurende en onveranderlijke liefde voor ons persoonlijk. Wanneer we dan kunnen doen wat God ons vraagt, dienstbaar zijn, onze talenten inzetten voor de anderen, blij en liefdevol zijn, dan kan het niet anders of de mensen gaan ons graag zien. Als we focussen op onze relatie met Jezus, dan ontvangen we de kracht van de Heilige Geest en kunnen we in alle omstandigheden terug krachtige mensen worden,  niettegenstaande onze ontgoochelingen.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker in moeilijk momenten. Dat is juist maar dat zegt dus iets over de graad van ons geloof in Gods liefde. 

Laat ons hier, tijdens de muziek, persoonlijk eens even tot God spreken. Hoe staat het met mij? We moedigen u aan om uzelf en God au serieux te nemen. Willen we sterven uit liefde voor Jezus, zoals Petrus of twijfelen we aan Gods  liefde.

 

Ook Koning David spreekt over zijn diep geloof in Gods liefde in psalm 52 vers 8.

Koning David zegt: Kijk die held, die zijn toevlucht niet zocht bij God, maar vertrouwde op zijn rijkdom – zijn toevlucht werd zijn ongeluk.

Maar ik ben als een groene olijfboom in het huis van God, ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd.

Ik zal u eeuwig loven om wat u hebt gedaan, ik blijf hopen op uw naam, die goed is, in de kring van wie u lief zijn.

 

Laat we samen bidden tot God.

Lieve God, we vragen in dit gebed hulp voor alle mensen die twijfelen aan zichzelf, mensen met het klein zelfbeeld, mensen die  zichzelf altijd vergelijken met anderen. Geef deze mensen de ontdekking van uw liefde voor elk van hen.

 

Wij bidden u verhoor ons Heer.

 

Lieve God, we zijn dankbaar om uw liefde voor ons.

Laat ons groeien in geloof. Laat ons nooit twijfelen aan uw liefde, zelfs al maken we zware fouten. Laat ons geloven dat er steeds een weg terug is, door onze spijt, door onze vraag om vergiffenis aan U.

 

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed.

 

Lieve God, laat ons leven in de kracht van de Heilig Geest. We hebben dit allemaal zo nodig, alleen kunnen we niets. We willen leven in liefde, in goedheid, in vrede, vriendschap, geduld, Doe ons niet vergeten dat die kracht voor ons beschikbaar is door ons geloof in u.

 

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed.

 

Lieve God, Gij hebt uw hemelse glorie verlaten en bent mens geworden. U had en hebt ons lief nog voor we geboren waren. Help ons daarom  niet te vergeten dat u staat te wachten met uw liefde elke dag.

Help ons geloven, dat we U altijd mogen aanspreken om hulp en kracht. Help ons vooral u niet te vergeten als we volop in gevoelsmomenten leven van kwaadheid of angst of verdriet. We focussen dan dikwijls op onszelf in plaats van op U. Help ons om moeilijke momenten en situaties naar uw waarheid op te lossen.

 

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed

 

Gezamenlijk bidden verenigt ons en helpt ons ook om geestelijk te groeien. We voelen ons niet alleen. Ons gemeenschappelijk geloof met elkaar delen, brengt vreugde. Spijtig kunnen we elkaar niet zien, maar dezelfde Heilige Geest op dit zelfde moment, verbindt ons met elkaar.

Aan de mensen die alleen en verdrietig voelen, willen we zeggen dat er nu vele mensen samen zijn met u. We zijn samen in Gods Heilige Geest. God ziet ons allen in de verbondenheid van deze bezinning. We maken God, Onze Vader, blij!