begin en einde

 

Helemaal vooraan in de Bijbel staat het boek Genesis.

Vreemde verhalen die vertellen hoe de wereld wel eens zou kunnen ontstaan zijn.

Geen waargebeurde verhalen, niet gesteund op enige wetenschappelijke kennis.

En toch zit er een grote waarheid in die verhalen.

Degenen die het boek schreven, wilden een boodschap meegeven.

Ze wilden vertellen hoe God grootse plannen heeft met de mens. Hoe Hij graag heeft dat de mens op hem zou gelijken, zou doen zoals Hij het graag heeft. Zo zou de wereld voor iedereen een plaats zijn waar het goed is om te wonen.

Maar Hij dwong en dwingt de mens niet om zus of zo te leven, het is een mogelijkheid... de mens is vrij...

 

Het boek openbaring staat helemaal achteraan in de Bijbel.

Het staat vol met vreemde  verhalen, visioenen.

Ook al helemaal niet echt gebeurd, maar weer wil de schrijver, Johannes, ons een waarheid vertellen.

Hij plaatst God op de rechterstroon. God die oordeelt over hoe de mensen hebben geleefd, groep voor groep komt aan bod. Het klinkt misschien een beetje vreemd, God gaf de mensen toch de vrijheid om al of niet goed te doen? En dat geloven we.

Maar vrijheid krijgen wil niet zeggen dat we niet verantwoordelijk zijn voor wat we doen.

Dat geloven we ook.

Vandaag hoorden we hoe een grote groep mensen zich verzamelt voor zijn troon, allen in witte gewaden.

Ze kwamen van over heel de wereld en uit alle volkeren, zegt Johannes. Het waren Belgen en Turken, Polen en Russen, Grieken en Marokkanen, blank en zwart... En het is een grote groep; zwervers, verdrukten, mensen die klein werden gehouden. Mensen die werden verdrukt, mensen die geen mensen meer mochten zijn.

En wat is het verdict?

God zelf komt bij hen wonen, aan hun beproevingen komt een einde.

Maar moeten mensen dan lijden om door God opgemerkt te worden?

Moeten we alles maar ondergaan om op het einde, na onze dood beloond te worden?

NEEN!!!

 

Juist hier moeten we terug denken aan de waarheid die we helemaal in het begin van de Bijbel lezen: "God schiep de mensen om op hem te gelijken, om net zoals Hem te doen."

Als we nu, op het einde van de Bijbel lezen hoe God zelf het lot van de zwakken aantrekt, ja er zelfs tussen gaat wonen, dan kunnen wij niet anders dan ook op te komen voor hen die het zelf niet meer kunnen.

 

Als we zo ingaan op de vraag van God, dan zijn we veilig, er kan ons niets gebeuren want we volgen Zijn stem, en Hij beschermt ons in zijn hand. Dat is wat we lezen in de het evangelie van vandaag 'ze zullen nooit verloren gaan, niemand zal ze uit mijn hand roven'

 

Het weze zo