van de nacht naar de morgen (2010)


Bij allerlei activiteiten die mensen organiseren is het applaus voor bepaalde acties niet altijd even groot. Milieuactivisten oogsten niet altijd begrip wanneer zij voorstellen om energiezuiniger om te gaan met gas, water en licht. Vooral van degenen die van wat hogere temperaturen in huis houden, genieten van uitvoerig wassen en douchen, en het prachtig vinden als alles ruimschoots verlicht is hebben zij niet veel te verwachten. Wanneer comfort het eerste belang is, heeft het matig gebruik van waardevolle energie niet de eerste prioriteit. De boodschap dat de energieverspilling van de aarde niet zonder gevolgen blijft, komt nauwelijks aan. Bij deze materie zien wij twee belangen. Natuurlijk zijn er meer zaken te noemen waar de een zich geweldig druk over maakt en de ander juist heel licht over denkt. Zaken als het afslachten van de zeehondjes, het uitsterven van de korenwolf, het ontbreken van rust voor het vliegend hert en het stoppen van het fokken van pelsdieren roepen bij sommigen hevige emoties op, terwijl anderen daarvoor hun schouders ophalen. Op dit vlak zie je dat partijen gemakkelijk tegenover elkaar komen te staan. Ook bij het geloof is dat het geval. Sommigen investeren heel hun leven in de Kerk en ervaren tegenwerking als een donkere nacht. Anderen interesseren zich helemaal niet voor de Kerk en wat er gebeurt laat hun totaal koud. Een verschillende emotionele betrokkenheid wordt zichtbaar.

Bij de leerlingen van Jezus zien wij ook verschillende belangen tussen hun zelf en de Joodse overheid. De apostelen wilden zo veel mogelijk getuigen van Jezus' verrijzenis. Zijn leven moest steeds meer bekend worden en doordringen tot in het hart van vele mensen. Maar anderen waren helemaal niet zo blij met deze actie. Er was hun alles aan gelegen dat de naam van Jezus zo snel mogelijk vergeten werd. Toch laten de apostelen zich niet afleiden van hun opdracht en ondanks tegenwerking zetten zij door. Van binnen uit is er een kracht die hun steeds meer drijft uit liefde voor de Heer. De ervaring van de nacht is hun niet onbekend. Zoals ze met hun vissersboten vaak het water op zijn gegaan om te vissen en na een hele nacht geen resultaat hadden, zo verloopt het ook met hun getuigenis over Jezus. Hun kennis en ervaring waren schijnbaar niet voldoende om resultaat te boeken. Het wonderlijke is dat bij het aanbreken van de morgen een ander in hun leven komt die vraagt om geloof en vertrouwen: "werp opnieuw het net uit". Het wonderlijke is dat door het vertrouwen op Jezus wel resultaat geboekt wordt. Uit zichzelf kunnen zij weinig, maar wanneer zij zich laten leiden door het woord van de Heer mogen zij zich verheugen over het behaalde resultaat. Jezus wacht zijn leerlingen aan het strand op. Omdat zij moe en hongerig zijn, biedt HIj hun brood en vis aan. Dit herinnert hun aan het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Samen met Hem mogen zij de maaltijd gebruiken. Een prachtige verwijzing naar de eucharistie. Wie in Jezus gelooft laat zich leiden door Zijn Woord en laat zich voeden door de gave van de eucharistie. Brood en vis, geheime tekens van de eerste christenen, later door kunstenaars prachtig uitgebeeld in menig altaar.

Ook wij vergeten wel eens dat wij Jezus nodig hebben. Wij vertrouwen op onze kennis en inspanning om resultaat te boeken. Wanneer voor het Kaski het aantal kerkgangers in twee weekenden moet worden geteld schamen wij ons voor het resultaat: zo weinig en wij doen toch zo ons best. Wanneer wij proberen jong en oud wat meer te leren over het geloof zijn wij teleurgesteld omdat de respons tegenvalt terwijl wij er toch zo veel tijd in steken en waardevolle materialen aanschaffen. Maar ook wanneer mensen tijd van ons vragen om te luisteren naar wat er allemaal verkeerd is in onze Kerk voelen wij ons machteloos en spreken liever over dat wat wel goed en mooi is. Deze ervaringen weerspiegelen iets van het vissen in de nacht zonder iets te vangen. Wanneer wij zo ver kunnen komen dat wij ons zelf los kunnen laten en zeggen: de Heer is met ons bezig, Hij leidt ons leven, hij zorgt voor resultaat, dan gaan wij alles in een ander perspectief plaatsen. Het deelnemen aan de eucharistie is meer dan het vervullen van een plicht en geeft ons het besef dat wij niet zonder Jezus kunnen. Datgene wat Hij ons aanreikt brengt ons naar een nieuwe morgen waarin zo veel mooie dingen plaats te vinden zijn: de verrijzenis van de Heer, het wachten van Jezus op het strand en het voedsel om de dag, maar ook de nacht weer aan te kunnen. Dat deze visie niet door iedereen gedeeld wordt mag ons er niet van weerhouden om de verrezen Heer te blijven zoeken en te ontmoeten. Ook hier denken mensen soms verschillend over hetzelfde.