2e zondag in de paastijd C - 2007

Goede vrienden,

De leerlingen zitten achter gesloten deuren uit vrees voor de Joden. Plots staat Jezus in hun midden en zei: “ VREDE ZIJ U “

Zo zegt het evangelieverhaal vandaag.
De leerlingen waren ontgoocheld, ontmoedigd, teleurgesteld.
Jezus was niet meer bij hen. De deuren waren gesloten.

Goede vrienden, is dat ook niet ONS verhaal ?
Bij tegenslag, miskenning, ziekte en dood, bij ontgoocheling,
zeggen ook wij soms:
“ Voor mij hoeft het niet meer! DEUR OP SLOT.
Ik doe niet meer mee. Waarom moet IK dat allemaal tegenkomen ? “

Kijken we even in ONS DIEPE HART.
Welke deur heb IK in MIJN LEVEN gesloten ?
Waar ligt MIJN PIJN en MIJN ONTGOOCHELING ?

Maar het verhaal gaat verder.
Pas wanneer Jezus Zijn doorboorde handen en voeten laat zien, begrijpen de leerlingen dat HIJ écht uit de doden is opgestaan.
En vanaf dat moment krijgt hun leven een totaal andere wending.

Vanaf NU zullen ze over de vreugde van hun GELOOF NIET MEER KUNNEN ZWIJGEN
Nogmaals zegt Jezus:
“ VREDE ZIJ U. ZOALS DE VADER MIJ GEZONDEN HEEFT ZO ZEND IK U. “ En Hij blies over hen en zei:
“Ontvang de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft dan zijn ze vergeven, als gij ze niet vergeeft zijn ze niet vergeven. “

Maar Thomas was niet bij hen, zegt het verhaal.
“Als ik in Zijn handen niet het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in Zijn zijde leggen, ZAL IK ZEKER NIET GELOVEN.
Acht dagen later was Thomas er wel bij.
Dan ontmoet hij Jezus MET ZIJN WONDEN.
EN DAT IS DE KERN VAN ONS GELOOF.
GELOVEN, dat is de weg van Jezus volgen, een moeilijke weg !!

Een soort Ronde van Vlaanderen of Parijs Roubaix.
Geen vlakke weg, maar een weg met nijdige hellingen en kasseien.
Een Kemmelberg met vallen en opstaan.
Ons geloof wordt geregeld aangevallen in de media.
Ons geloof heeft kwetsuren. Ook in eigen leven !!
GELOVEN veronderstelt handelen met de wonden van Jezus.
En de wonden van Jezus is het onrecht van deze wereld. De jaloezie.
De kwaadsprekerij. Haat en nijd.
De wonden van Jezus zien we in de arme, in de uitgestotene,
in de gekwetste mens , in de lijdende mens. In het niet meer meetellen.

Goede vrienden, Jezus zegt vandaag tot ieder van ons: “ VREDE ZIJ U “
Na het onze Vader wenst de priester dat de vrede van de Heer altijd met ons zij en dat wij de vrede aan elkaar doorgeven.
Daarom bidden wij OM VREDE maar we moeten bereid zijn die zelf te willen doorgeven.
En de tweede uitspraak in het evangelie vandaag heeft te maken met vergeving en verzoening.En dat is nodig, want zonder vergeving is een samenleving niet mogelijk.
Als mensen zich niet kunnen verzoenen ZAL ER NOOIT VREDE ZIJN. Maar dat is een moeilijke weg, waar we allemaal wel eens struikelen . VERGEVEN KAN ALLEEN IN DE KRACHT VAN DE GEEST !!

Er is maar één weg, die zéker naar de vreugde en de vrede leidt en die weg is LIEFDE .

UBI CARITAS ET AMOR , DEUS IBI EST.
Waar liefde is daar is God.
Daarom nodigt dit evangelie ons uit, om van Gods liefde te getuigen,
net zoals de leerlingen van Jezus deden.
ALS WIJ ONS TOEVERTROUWEN AAN DE VERREZEN HEER, dan komen ook wij tot GELOOF en tot NIEUW LEVEN !!
Dan mogen wij Hem dankbaar aanbidden zoals Thomas:
“ MIJN HEER EN MIJN GOD “
Amen. Deo gratias