Pasen C - 2010

Zusters en broeders,

In een wereld en in een tijd waarin in ons land elke dag zeventig mensen een zelfmoordpoging ondernemen waarbij er zeven effectief ook sterven, en waarin tegelijk duizenden mensen zich vol overgave inzetten voor het redden en verzorgen van mensen; in een wereld en in een tijd waarin de Kerk van Christus besmeurd wordt door een paar honderd geestelijken die zich een halve eeuw geleden zwaar misdragen hebben, en waarin tegelijk honderdduizend andere geestelijken goede herders proberen te zijn; in een wereld en in een tijd waarin elke dag drie Vlaamse meisjes zich tot de islam bekeren en dus bewust kiezen voor ongelijkheid en onderdrukking, en waarin tegelijk duizenden andere jongeren zich gewetensvolle vragen stellen; in een wereld en in een tijd waarin in de Verenigde Staten democratische volksvertegenwoordigers met de dood worden bedreigd omdat ze veertig miljoen armen een ziekteverzekering willen bezorgen, terwijl tegelijk miljoenen mensen zich dagelijks inzetten om het lot van de armen te verbeteren; in een wereld en in een tijd waarin Israël op zijn eentje de wereldvrede blijft ondermijnen, en waarin tegelijk het besef groeit dat dit niet langer kan. In die wereld en in die tijd komt Maria Magdalena bij het graf van Jezus, en ze ziet dat de steen is weggerold. In volle paniek rent ze naar de apostelen, en Petrus en Johannes gaan met haar mee om na te gaan hoe zwaar haar fantasie  op hol is geslagen. Maar nee, ze fantaseert niet, de steen is weggerold, het graf is leeg, en de zwachtels zijn netjes opgerold. Dat is wat Petrus ziet: ja, het graf is leeg, maar meer denkt hij daar niet bij. Johannes echter gelooft. Wat hij gelooft, is niet duidelijk, maar hoe dan ook, hij gelooft.

Zusters en broeders, Christus is verrezen. God heeft Hem de derde dag doen opstaan, aldus Petrus in de eerste lezing. Met en door zijn verrijzenis heeft Hij de dood overwonnen, en daarmee heeft Hij het leven zin en richting gegeven over de dood heen. Maar ten minste even belangrijk is dat met zijn verrijzenis zijn boodschap mee verrezen is. Zijn boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid, die nu al meer dan tweeduizend jaar in deze wereld blijft opklinken. Tegen pessimisme en wanhoop in, tegen onderdrukking en vervolging in, tegen discriminatie en pedofilieschandalen in weerklinkt zijn boodschap, en waar mensen ze niet meer willen, kunnen of mogen verkondigen, zullen de stenen ze uitschreeuwen, zei Jezus vorige zondag in het evangelie van de palmwijding. Als Jezus niet verrezen was, dan was zijn boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid mee het graf ingedaald, en je mag er niet aan denken hoe de wereld er dan zou hebben uitgezien. Het tegendeel van liefde, vrede en gerechtigheid zou de norm zijn geworden, en hardheid, egoïsme, bedrog en onderdrukking de regel.

Zusters en broeders, het kwade bestaat, en dat ontkennen is de kop in het zand steken. Elke dag krijgen we kortbij of veraf te maken met het tegendeel van liefde, vrede en gerechtigheid, dus met onderdrukking, discriminatie, moord en zelfmoord, terrorisme en fundamentalisme, maar dankzij Jezus heeft dit alles geen vrij spel. Altijd opnieuw zal de stem van de verrezen Heer opklinken, en altijd opnieuw zal de wereld getoetst worden aan wat Hij zegt. En in de mate dat die wereld afwijkt van zijn woorden en daden, zullen honderden miljoenen mensen hun best doen om zijn woorden en daden te blijven propageren en te blijven beleven.

Zusters en broeders, dankzij Pasen, dankzij de verrijzenis van Christus en zijn  boodschap van liefde, vrede en gerechtigheid, zal het kwade nooit vrij spel krijgen. Amen.