Zij hadden nog niet begrepen wat er geschreven stond

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Mensen die onzeker zijn en twijfelen zijn moeilijk te overtuigen. Dat geldt heel zeker voor het geloof in de verrijzenis en het hiernamaals. We zien dat bij de leerlingen van Jezus. Geen enkel bewijs kan hen overtuigen. Alleen de Schrift heeft het laatste woord. Maar als ze nog niet begrijpen wat daar geschreven staat, komen ze niet tot geloof.

De Schrift moet voor je open gaan. Een andere weg om tot geloof te komen is er niet. Jezus heeft dat zelf verteld in zijn verhaal over Lazarus en de rijke vrek. De rijke vrek geniet dagelijks in overvloed. Hij kan niets missen voor een ander. En Lazarus, die met zweren overdekt, vraagt om wat kruimeltjes, krijgt niets. Beiden komen te overlijden. Lazarus wordt ontvangen in de schoot van Abraham. De rijke vrek moet honger en dorst lijden. Hij vraagt of iemand zijn broers op aarde kan waarschuwen. Het antwoord laat niets aan duidelijkheid te wensen over: als jouw broers niet luisteren naar Mozes en de profeten, zullen ze zich ook niet laten overreden als iemand uit de dood opstaat.

Daar ligt dus de weg om tot geloof te komen: Mozes en de profeten. Dus de Bijbel. Het verhaal van de eindeloos trouwe God en de mensen.

Een Amerikaans psychiater: Dr. Moody, heeft een boek geschreven over de ervaringen van mensen die klinisch dood zijn geweest. Hij heeft 150 mensen onderzocht, die vertelden dat ze na hun dood iets van het hiernamaals hebben gezien. En die mensen, gelovigen en niet-gelovigen, vertelden allemaal hetzelfde. Het is een indrukwekkend boek. Maar dat boek zal je niet tot geloof brengen. Het kan hoogstens een steun zijn voor je geloof. Maar als je niet gelooft zul je van dat boek zeggen: och, die mensen waren niet echt dood, het is een hallucinatie geweest van die mensen.

De enige manier om tot geloof te komen is: door de Schrift. En dan moet de Schrift voor je open gaan, je moet het begrijpen. Met andere woorden: wij moeten bidden, dat Jezus ervoor zorgt dat onze ogen open gaan en dat wij de Schrift begrijpen. Het verhaal over de eindeloos trouwe God, die door alle eeuwen heen de mens nooit heeft losgelaten. Ook niet als die mens tegenviel. Pas als wij iets begrijpen van zijn trouw en zijn liefde kunnen wij tot het geloof komen dat zijn trouw en zijn liefde ook een dode niet loslaat. Want zijn trouw is eindeloos. Pas als wij iets van zijn trouw aan den lijve hebben ervaren kunnen wij geloven dat zijn trouw over de grenzen van de dood heen reikt.