driekoningen C (2013)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

Vandaag lezen we in het Evangelie over mensen die in de stand van de sterren lezen dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn. Drie koningen, geleid door een ster, zijn op weg gegaan naar het Kerstkind. De drie koningen , Melchior, Caspar en Balthazar, laten alles achter om een stem in hun hart te volgen.

Het is een schitterend verhaal, waarbij mensen met een eenvoudig geloof en een gebrekkige wetenschap álles achter zich laten om zich in het onbekende te storten. Op kamelen, ploeteren ze door de eindeloze woestijn, een beeld van moeilijke, soms verdrietige momenten in een mensenleven. Daarna moeten ze over de bergen van Juda. Beeld van de moeilijkheden in ons leven waar we als een berg tegenop zien. Maar ondanks de verschrikkingen van de woestijn en de moeilijkheden in de bergen, blijven ze de stem in hun hart volgen. Pas op het eind van hun weg, wordt het gemakkelijker en komen ze bij de kribbe met daarin een wonderlijk Kind. Geleid door een innerlijk verlangen zijn ze bij Jezus aangekomen. En op dat moment openbaart God zich, door Jezus, aan hen aan de hele wereld.

door Gods openbaring aan de hele mensheid wordt het ” Driekoningenfeest”, officieel “de Openbaring des Heren” genoemd. Wat betekent dat woord openbaring? Voor de Romeinen van tweeduizend jaar geleden was het een bekend woord. Een kind wist wat er mee bedoeld werd. Dat woord “openbaring” werd gebruikt als de grote Romeinse keizer zich liet zien aan het volk. Hij liet zich aan zijn volk zien, de keizer toonde zich in al zijn glorie. Hij werd dan gehuldigd als de openbaring van God zelf, die zijn volk kwam bezoeken.

Dat de eerste christenen dit woord “openbaring” durfden overnemen om de menswording van Jezus uit te drukken, getuigt van sterk geloof en zeldzaam veel lef. Zo getuigden de eerste christenen, dat de openbaring van de Keizer maar schijn was, en dat de enige werkelijke openbaring, die van Jezus is.

In het kleine Kerstkind heeft God zich laten zien, heeft Hij zich geopenbaard. Niet alleen aan een klein groep ingewijden, maar Jezus is bestemd voor de hele mensheid. Voor U en mij. In het Oude Testament heeft God daar al voortdurend overgesproken bij monde van de profeten: Mozes, Elia, Jesaja en Jona. En nu heeft God zich aan de wereld zien in een Zijn eigen Zoon, de God-met-ons, Immanuel.

Tegenover de moed van de wijzen om de vertrouwde omgeving en eigen veiligheid de rug toe te keren, het onbekende tegemoet - zoals eertijds aartsvader Abraham op weg is gegaan - steekt mijn geloof en moed maar magertjes af.  Ik denk dan wel eens, hoe veel zou ik kunnen loslaten om de stem van Jezus te volgen. Het is nogal wat. Tegelijkertijd weet ik dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is, en wil ik mijn innerlijk afstemmen op Zijn stem.

Helaas is het ons mensen eigen dat we liever voor eigen veiligheid, eigen rust kiezen, ook als die ten koste gaat van aandacht voor de ander. En ook, dat we vaak voor de gemakkelijke weg kiezen, en laten we de oneffen wegen in de woestijn en het smalle pad langs het ravijn, het liefst links liggen, ook al weten we dat dat niet Gods bedoeling met ons is.

Als we voor de veilige weg kiezen moeten we ook niet verbaasd zijn dat we Gods leiding in ons leven niet kunnen ervaren, zoals de wijzen. Deze leiding hebben de wijzen ook weer ervaren nadat ze Jezus geschenken hadden gegeven en  hulde hadden gebracht. Ze hadden met Herodes afgesproken dat ze op de terugweg bij hem langs zouden gaan, om hem te vertellen waar hij het Kind kon vinden. Omdat hun innerlijk afgestemd was op God, konden ze ervaren dat een engel hen vertelde dat ze dat niet moesten doen. Herodes met zijn slechte bedoelingen paste niet in Gods heilsplan.

Door te luisteren naar Gods woord, kunnen ook wij afgestemd blijven op wat God met ons, met de wereld voorheeft. Door deze innerlijke ster te volgen, kunnen we ervaren dat God met ons meegaat. We weten, dat als we dit innerlijke kompas voorrang blijven  geven boven wat de wereld, de mensen om ons heen zeggen, we aan het eind van onze levensweg, God in al Zijn  glorie mogen ontmoeten. Ook al heeft deze weg, het christen zijn, zijn moeilijke momenten, toch is het de Weg waarover  het in ons leven gaat.

Dan zullen we op het eind van onze levensweg,  net als de wijzen, voor Hem op onze knieën vallen en Hem hulde brengen. Wij zijn dan aangekomen waar God ons wil hebben. Bij Hem.

Graag wil ik U allen een Gezegend Nieuwjaar toewensen. Waarin U, op weg met God, Hem mag ervaren.

Amen.