Van Oost tot West (2007)

Een verpleegkundige uit Maleisië opende tijdens een congres van Ciciams de dag met deze bezinning:

De mens fluisterde:
‘God, zeg toch iets'
En een leeuwerik zong.
Maar de mens hoorde die niet.

Daarop riep de mens:
‘God, spreek tot mij.'
En de donder rolde door de lucht.
Maar de mens luisterde niet.

Hij keek rond en zei:
‘God, laat u zien.'
En een ster straalde
Maar de mens had er geen oog voor.

De mens vroeg toen:
‘God, toon me een wonder.'
En leven werd geboren.
Maar de mens nam er geen nota van.

Hij riep in wanhoop uit:
‘God, raak me aan.'
En God kwam naar beneden.
Maar de mens schudde de vlinder van zich af en stapte verder.

God is aanwezig in duizend, duizend kleine dingen,
Ook in het elektronisch tijdvak.
Daarom stelde de mens opnieuw de vraag:
‘God laat u kennen. Ik heb u nodig.'

Een e-mail kwam met goed nieuws en veel bemoediging.
Maar de mens duwde op de toets ‘delete' en ging verder met roepen en smeken...

De wijzen in Betlehem waren van een andere gehalte dan de zoeker bij de dagopening van Bangalore. Zij waren immers wijzen die het wonder zagen en dit konden aanwijzen. Een wijze ziet meer dan wat er te zien is. Hij ziet een spoor van God in een ster die flikkert en hoort zijn taal in een kind dat lacht en schreit.

Wereldwijd
De wijzen uit het Oosten volgden op de Joodse herders. Herders: arme, ruige lieden; magiërs: geleerde kerels. "Zij zijn de twee posten van de ingangspoort tot het evangelie. Christus heeft armen en geleerden gekozen als eerste getuigen van zijn zending en komst. Nieuwsgierigheid is de enige voorwaarde" (Mgr. Brugués, Angers). Mattëus besluit zijn evangelie met de woorden van Jezus: "Maak alle volken tot mijn leerlingen." Hij brengt de volkeren al samen bij de kribbe. Missionair van bij de aanvang! Van Oost tot West, van Noord tot Zuid wordt hulde gebracht aan de Heer. Het woord van Jezus heeft zich in de eerste eeuwen verrassend vlug verspreid. In de hellenistische wereld hadden een aantal mensen sympathie voor de Joodse godsdienst, maar ze schrokken terug voor de vele voorschriften waarin die boodschap verpakt was.

De uitbeelding van het Kerstgebeuren plaatst naast de herders koningen, wellicht omwille van hun koninklijke gaven. Onder hen één met een donker gelaat. Deze zwarte koning is de pleitbezorger voor het continent, vergeten op de wereldkaart van onze aandacht. De kerk in ons land vraagt op deze Afrikadag onze solidariteit met de kerken in Centraal Afrika.

Hem aanbidden
De wijzen stelden een van de edelste gebaren die een mens kan stellen. In een meesterlijke benadering van de figuur van Frans van Assisi laat Eloi Leclerc de Poverello zeggen dat niets de aanbidding van God kan overtreffen. Zij maakt ons vrij: « Indien wij kunnen aanbidden, kan niets ons echt storen. » (E. Leclerc, Sagesse d'un pauvre, p. 92).

Tijdens de W.J.D van 2005 kwamen jongeren van overal naar Keulen. Dit was niet zozeer omwille van het Driekoningenschrijn in de Dom. Maar tijdens hun bedevaart naar de Dom hebben zij met de wijzen gebeden en gezegd: "Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen." De avondwake op Marienfeld was een eucharistische aanbidding.

Met gaven
Op een nieuwjaarskaart stond een wens van de wijzen bij de kribbe:

Drie wijzen knielen neer bij het kind-in-je.
Zij leggen mirre, wierook en goud in je neer.
Mirre voor het zalven van de pijn in je lichaam.
Wierook voor het zuiveren van de kracht in je geest.
Goud voor het zegenen van de gave in je vriendschap.
Bewaar deze schatten in je hart. En strooi ze mateloos in het rond.
Gezegende start voor het nieuwe jaar !

Is deze wens geformuleerd door een man of een vrouw ? Wat indien de drie koningen vrouwen waren? De wijzen vertegenwoordigden bij de kribbe de planetaire wereld. Gods liefde gaat naar elkeen. Daarvan waren zij getuige. Wij volgen hen in de wereld van vandaag met zijn verscheidenheid van mannen en vrouwen, van jong en oud, van zoekers en niet-zoekers, van joden en islamieten, van zo-gelovigen en anders-gelovigen, van zij die denken te geloven en zij die beweren niet meer te geloven. Wellicht zijn we alle samen blij voor het licht van een ster.