"Ik ben strijd komen brengen"

Deze vakantie was ik met mijn gezin in Frankrijk. Met de kinderen bezocht ik een middeleeuws kasteel. Wat in oude kastelen altijd tot de verbeelding spreekt is de gevangenis, soms nog voorzien van martelwerktuigen. En vaak is er ook een waterput, want daarmee kon men een belegering langer doorstaan. De gids vertelde dat katholieke edelen tijdens de 100-jarige oorlog met een kanon de poort hadden opgeblazen. Want de kasteelheer was protestant geworden, en dat kon natuurlijk niet. Het is lang geleden, en een belegering leek de kinderen fantastisch. Veel kinderen houden van oorlogsspelletjes, al of niet op de computer. De goeden strijden tegen de slechten. En meestal winnen de goeden.

De meeste volwassenen weten dat alle oorlog gruwelijk is, en dat het vaak niet een kwestie is van goed tegen kwaad. Oorlogen gaan om belangen, om invloedssferen. De gewone man en vrouw zijn vaak de dupe, aan beide kanten. Er is vaak sprake van manipulatie, van politieke spelletjes, van machtsmisbruik. Jeremia weet daar alles van. De Babyloni