't Laaiend vuur het dove niet (2007)

    

Niets is zo erg als brand en overstroming. Wanneer dit gebeurt, lijkt het einde van de wereld aangebroken.

We schrikken wanneer de bijbel het beeld van vuur gebruikt.  Dit is meestal in apocalyptische teksten.  Dit is niet speciaal het genre van Jezus.  Hij verbood zijn leerlingen vuur uit de hemel af te roepen om mensen te verdelgen (Lc. 9, 54).

Vuur doet zo veel.  Het vernietigt, verbrandt, verwarmt.  Het vervormt en wijzigt de materie.  Het smelt ertsen tot metaal.  Brandend vuur geeft licht.  Franciscus dankte de Heer voor Broeder vuur.   

Mozes was nieuwsgierig naar het vuur bij het brandend braambos.  Het had een glans en het vernietigde de struik niet (Ex. 3, 2-3).  

"Feu", woorden van Blaise Pascal in zijn mystieke nacht van 23 op 24 november 1654.  De befaamde wiskundige schreef op een stuk perkament, dat hij zijn leven lang heeft bijgehouden, het volgende: "Vuur.  God van Abraham, God van Isaak, God van Jakob.  Niet van de wijsgeren en van de geleerden.  Zekerheid.  Zekerheid.  Gevoel.  Vreugde.  Vrede.  God van Jezus Christus.  Hij wordt alleen gevonden langs de wegen door het evangelie aangewezen.  Dat ik nimmer van Hem gescheiden worde...''   

Johannes de Doper had Jezus aangekondigd als degene die zou dopen met Geest en vuur (Lc. 3, 16).  Jezus draagt in zich het innerlijk vuur, een vuur van bezieling en geestdrift.  Hij was een kaars die brandt aan beide kanten.  Hij houdt niet van lauwheid.  "Was u maar koud of heet!" (Apoc. 3, 15).    

Wanneer Jezus Jeruzalem nadert, spreekt hij over vuur dat hem verteert en waarvan hij wil dat het zou branden (Lc. 12, 49).  Hij zal in Jeruzalem opbranden en er een doopsel ontvangen.  Zijn doopsel is de dood induiken om eruit op te staan.   

Jezus is geen Prometheus die het licht uit de hemel roofde.  Hij komt niet met een fakkel van vuur.  Jezus komt als het flikkerend licht van de paaskaars in de nacht.  Hij is het vuur dat de nacht verdrijft.   

De Geest van Pinksteren daalde als vuur, in tongen verdeeld, over de apostelen neer.  Wij bidden tot de Geest dat hij ons verwarmt met zijn gloed.  "Geest van God, adem van vuur." "Kom heilige Geest."  "Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende."  

De Geest kan zowel deugddoende regen zijn als verwarmend vuur.  Wellicht zien wij hem liever als regen dan als vuur.  Wij staan zo vlug klaar om geestdrift te temperen en tot voorzichtigheid aan te manen.  Wij letten op voor wie met te veel geestdrift de berg wil beklimmen en de ander meetrekt in zijn avontuur.  Heb nochtans geen angst hoog te mikken, want de pijl zakt bij het vliegen.  Dit was een onderwerp voor een opstel in de humaniora.   

"Vier moet branden", een lijfspreuk toegeschreven aan de West-Vlaamse missionaris Constant Lievens (1856-1893).  Deze stond de Adibasis bij om hun rechten te verwerven.  Hij verdedigde hen bij het gerecht.  Zijn geestdrift blijft de Ranchimissie in India bezielen.  

Vurigheid wekt argwaan.  Jezus bracht vuur.  Zijn persoon veroorzaakte verdeeldheid.  Lucas tekent de spanningen die de eerste christenen ondervonden en die christenen nog steeds ondervinden.    

Keuzes voor Jezus houden tegenkanting in.  Ouders tonen zich afstandelijk als hun zoon of dochter naar een pastorale bijeenkomst gaan.  Zij vrezen de beïnvloeding die anders is dan deze van zoveel verborgen verleiders.  Wie tegen is, hanteert gemakkelijk het woord sekte om de andere te catalogeren en af te schrijven.   

In het Leuvens Leo XIII seminarie hield Mgr. Sloskans (1893-1981) een voordracht. Dit is meer dan vijftig jaar geleden.  Deze Letse priester was in het geheim bisschop gewijd.  Hij werd kort daarop door de Sovjets gevangen genomen.  In ruil voor een Russisch spion werd hij uit de gevangenis ontslagen.  Hij schetste de situatie die hij tijdens de vervolging had beleefd met het woord van Jezus over de verdeeldheid binnen eenzelfde gezin.  "Je mocht niemand vertrouwen zei hij, zelfs je eigen huisgenoten niet."  

Jeroom Heyndrickx, kenner van de kerk in China, haalt vanuit zijn contacten met dit machtig land soortelijke toestanden aan.  China erkent de mensenrechten niet ten volle en belet de volledige vrije uitoefening van het recht op godsdienst.   

Jezus brengt vrede.  Christenen zijn voor een harmoniemodel.  Voor Christus kiezen brengt nochtans onvermijdelijk verdeeldheid mee.  Hoe gaan we er mee om?  Kunnen wij met een verzoend hart in verdeeldheid leven?  Verdeeldheid kan leiden tot haat en vijandschap.  Kunnen we verdeeld zijn en toch van de andere blijven houden of er minstens voor bidden?  Wij mogen het perspectief op eenheid in Christus niet opgeven.  Een vuur dat  wij brandend moeten houden. 

Orgines haalt in zijn oeuvre een zin aan, die aan Jezus wordt toegeschreven: « Wie dicht bij mij is, is dicht bij het vuur; wie ver van mij is, is ver van het Rijk. »   

Wie dicht bij de Heer leeft, voelt iets van zijn warmte en zal deze uitstralen tot welzijn van velen.