Bereid zijn in alles

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Het probleem van dit evangelie is een probleem van alle tijden. Bij de christenen in de tijd van Lucas, ging het al niet beter dan bij ons. De eerste christenen leefden sterk van de gedachte dat de Heer Jezus vlug zou terugkeren. Paulus was er zelfs van overtuigd dat het nog tijdens zijn leven zou gebeuren.

"Wij die in leven blijven tot de komst van de Heer...", zo schrijft hij aan de christenen van Thessaloniki. Toch waarschuwde hij de mensen die niet meer werkten, omdat de Heer ging komen, dat ze niet ledig mochten blijven (2 Tes 3,11). Toen ze ondervonden dat de Heer Jezus niet kwam, verdween de geestdrift en werden ze onzeker. Hoe meer tijd er verliep na de verrijzenis, hoe groter de onzekerheid werd bij velen.

In onze tijd bestaat het gevaar dat de mensen zich innestelen in deze wereld, alsof het voor altijd zou zijn. Men past zich aan aan de eisen van de tijd, men neemt alles niet meer zo ernstig en de spankracht van de christelijk hoop verzwakt. Langzamerhand is er bij velen geen sprake meer van hoop en wie wacht er nog op de komst van de Heer?

Onze tijd is gekenmerkt door uitstel. Als de ontwapening dit jaar niet lukt, kan dat misschien volgend jaar wel gebeuren. Als vandaag de bomen sterven, zullen de geleerden morgen wel een geneesmiddel vinden voor heropleving. Deze bedrieglijke gelatenheid tast ook veel christenen aan. De bergrede... die moet je toch niet letterlijk te nemen; met de navolging van Jezus moet je niet overdrijven; je moet toch ergens realist blijven. En morgen komt er nog een dag!

Hoe staan wij tegenover de komst van de Heer? Wij hoeven er niet over in discussie te treden of de Heer komt op het einde van de tijden of op het einde van ons persoonlijk leven. Van belang is dat wij leven in een houding van ‘gereed-zijn', van ‘bereidheid', zodat wij niet slapen als Hij komt. Hier raken we de kern van de Blijde Boodschap. Laat je niet in de war brengen door de mentaliteit van deze wereld. Verkoop je leven niet aan vergankelijke dingen en weet dat je tot méér geroepen bent... Stik niet in de aardse zorgen. Eigenlijk is dit evangelie toch wel hoopvol. Het einde van de wereld, het einde van ons leven is geen ‘nul', geen ‘niets', geen ‘amen en uit'! Het einde is de ontmoeting met Iemand. Hierin ligt de Blijde Boodschap: de Heer komt tot mij! En nog veel meer dan dat! "Ik ben gekomen om te dienen", zegt Hij. "En ik ben gekomen om mijn leven te geven voor anderen".

Dat is de houding van Jezus: Hij zal de dienaar zijn van zijn knechten, Hij zal hun een feestmaal bereiden en ze feestelijk ontvangen. Zo handelt geen enkele andere gastheer. Dat gaat tegen alle gebruiken in. Met die belofte voor ogen kunnen we trouw en eerlijk leven, kunnen we geduldig de lasten en plichten van de gewone dag dragen. In ons geloof en in onze liefde tot God zullen we met bedrogen worden. Het is de moeite waard op de Heer te wachten en te weten dat wij verwacht worden bij Hem. Dan is het van geen belang wanneer Hij komt; het is alleen van belang dát Hij komt!

Een christen is een mens die uitziet naar Jezus. Een christen is iemand die klaar staat om te vertrekken, zoals iemand die op het vliegveld wacht op het signaal van het vertrek. Hij is wel bezig, maar hij is toch op zijn hoede om de oproep tot vertrek te horen. Hoe ouder je wordt, hoe dichter je bij de ingang blijft. Anders zou je wel eens de oproep kunnen missen. Want dit vertrek brengt ons op onze definitieve bestemming bij onze God.