16e zondag door het jaar C - 2019

Zusters en broeders,

Gastvrijheid is duidelijk het thema van vandaag. Maar het gaat niet over gewone, menselijke gastvrijheid. Dat zien we in de eerste lezing. ‘In die dagen verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre,’ zo begint de lezing, maar Abraham ziet plotseling niet één, maar drie mannen voor zich staan. Wellicht is dit de eerste vermelding van de Drie-ene God, en dat is heel lang voor Jezus spreekt over de Vader, de Zoon en de Geest. Maar hoe dan ook, die drie mannen die staan voor God de Heer worden door Abraham bijzonder gastvrij ontvangen.

En daar kunnen we ons een vraag bij stellen: Laten ook wij God de Heer gastvrij binnen in ons leven, en bieden ook wij Hem overdadig te eten en te drinken aan? Het eten en drinken van ons geloof, van onze liefde voor God en voor elkaar, van onze inzet voor de Kerk en voor mensen in nood. Als we zien hoe diepgaand de gastvrijheid van Abraham is: zelfs een lekker mals kalfje moet eraan geloven. Ontvangen wij God de Heer ook zo grenzeloos gastvrij in ons leven, of is het maar een klein beetje? Zo van: we gaan wel elke week naar de zondagsviering, maar eens die viering gedaan is, gaan we naar buiten en laten we de boodschap van Gods liefde en vrede achter in de kerk. We nemen ze dus niet mee in ons dagelijks leven, want dat vraagt tijd, inzet en aandacht voor onze medemensen, en daar beginnen we niet aan, want we hebben genoeg andere zorgen, vinden we. Zorgen om onze gezondheid, ons werk, onze hobby’s, onze ontspanning, ons plezier, en natuurlijk ook zorgen om ons geld en ons bezit.

En die zorgen eisen wellicht zo dikwijls onze aandacht op omdat we niet doen wat Maria in het evangelie wél doet: ze gaat aan de voeten van Jezus zitten, en luistert naar zijn woorden. We weten wat die woorden zijn: dat zijn woorden over Gods liefde en over het Rijk van God. En dat Rijk is een rijk van liefde en vrede, en van aandacht en inzet voor elkaar. 

Opnieuw kunnen we ons daar een vraag bij stellen: Luisteren ook wij naar Jezus? En in ons dagelijks leven: luisteren we naar onze gasten als we bezoek krijgen, of zijn we voortdurend zelf aan het woord, omdat we het zo belangrijk vinden wat we zelf zeggen. En als we een zieke bezoeken, hebben we dan aandacht voor zijn of haar verhaal van pijn en onmacht, van moeheid en moedeloosheid, of vertellen we toch maar weer ons eigen verhaal?

En er gebeurt is in het evangelie nog iets bijzonders Terwijl Maria naar Jezus luistert, zwoegt haar zus Marta zich te pletter om voor eten en drinken te zorgen voor Jezus en zijn apostelen, en wanneer ze klaagt dat haar zus haar niet helpt, zegt Jezus: ‘Slechts één ding is nodig.’ Wellicht bedoelt Hij daarmee dat ze niet moet overdrijven. Dat ze dus geen viergangenmenu moet klaarmaken. Ook hierbij kunnen we ons een vraag stellen: Overbelasten ook wij onze gasten soms niet met van alles en nog wat? Veel te veel van dit en veel te veel van dat, en dan nog van alles daarbovenop?

Het is duidelijk dat we heel veel kunnen leren uit de lezingen van vandaag. Ze wijzen ons niet alleen de weg aan naar echte en oprechte gastvrijheid, maar misschien nog meer naar ons geloof. Wanneer Marta haar beklag doet over haar zus Maria, antwoordt Jezus: ‘Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet ontnomen worden.’ En dat beste deel is dat ze luistert naar de boodschap van liefde en vrede van Jezus. Het zou dus goed zijn als wij dat ook zouden doen: luisteren naar Jezus’ boodschap van liefde en vrede. Niet alleen luisteren, maar ook doen. En als we dat doen, laten we, net als Abraham, God echt binnen in ons leven, en daar worden we gelukkig van. Zoals Abraham en zijn vrouw Sara. Die zijn allebei de jaren van de vruchtbaarheid allang voorbij, en toch zegt God de Heer: ‘Over een jaar kom Ik weer bij u terug, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ We weten wie die zoon is: dat is Isaak, de tweede aartsvader van het joodse volk.

Zusters en broeders, God binnenlaten in ons leven, en luisteren naar Jezus: laten we daar werk van maken. En aangezien het vakantie is, hebben we daar heel veel tijd voor. Laten we dus niet aarzelen. Amen.