14e zondag door het jaar C - 2007

Beste Vrienden,

Waar gaat het nou eigenlijk om?
Om het woord van God dat door de wereld gaat
en dat niet leeg en verloren bij God terugkeert.
Het gaat om het koninkrijk van God,
om de realisering van dat wat Jezus voor ogen stond
als h